Information Ledighetsansökan

Ledighetsansökan för elev görs elektroniskt via e-ansökan i Dexter.

 

Omyndig elev: 

  • Vårdnadshavarna (-en) ansöker via e-ansökan i Dexter.
  • Beslut om ledighet meddelas till vårdnadshavarna (-en) via de e-postadresser till vårdnadshavare som är angivna i Dexter för berörd elev
  • Se till att du har korrekt e-postadress registrerad i Dexter, e-postadressen ändras under menyn "Min Dexter", "Lägg till uppgifter".

Myndig elev: 

  • Myndig elev ansöker via e-ansökan i Dexter.
  • Beslut om ledighet meddelas till myndig elev via den e-postadress som är angiven i Dexter till berörd myndig elev.
  • Se till att du har korrekt e-postadress registrerad i Dexter, e-postadressen ändras under menyn "Ändra mobilnummer".

 

Regler: 

Rektor eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. (Gymnasieförordningen 12 kap 2 §).

På Arlandagymnasiet kan kortare ledighet (högst 3 dagar/termin) beviljas av mentor. Längre ledighet kan beviljas av rektor efter e-ansökan minst tio dagar i förväg. E-ansökan skickas i systemet automatiskt till elevens mentor.

Det finns ingen rättighet för elev att få lov, eftersom verksamheten i gymnasieskolan bygger på att eleverna aktivt och kontinuerligt deltar i skolarbetet. Elev som beviljats ledighet är endast befriad från närvaron i skolan och måste själv ta igen alla missade kursmoment. Skolan tar inte på sig merarbete som beror på att elev beviljats lov. Det ges alltså inget extra stöd och det ordnas inga extra skrivningstillfällen som följd av en beviljad ledighet.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post