Jobba på Sigtuna kommun

Jobba på Sigtuna kommun

 

Lediga tjänster i Sigtuna kommun
Tjänster via Offentliga jobb Sista ans. datum
Socialpedagog till Eddaskolan 2018-08-20
Socialsekreterare till Barnenheten 2018-08-20
Processledare till IFO Myndighetsavdelningen 2018-08-24
Råbergsskolan söker Fritidspedagog/ Lärare i fritidshem 2018-08-24
S:ta Gertrud söker lärare till förskoleklass 2018-08-26
S:ta Gertrud söker speciallärare 2018-08-26
S:ta Gertrud söker lärare till år 4 2018-08-26
S:ta Gertrud söker lärare i trä-och metallslöjd 2018-08-26
Avfallshandläggare 2018-08-26
Avfallshandläggare 2018-08-26
Handledare till sysselsättning inom socialpsykiatrin 2018-08-26
Lärare i musik på 50%, Valstaskolan 7-9 2018-08-26
Lärare i engelska till Råbergsskolan 2018-08-26
Engagerad Förvaltningschef till IFO 2018-08-27
Förstelärare i MA/NO till Norrbackaskolan 2018-08-27
Undersköterska/personlig assistent sökes till Karusellens förskola 2018-08-28
Förskollärare till Hällsbo förskola 2018-08-29
Restauranglärare till gymnasiesärskolan 2018-08-30
Förskollärare till BSY - förskolor 2018-08-31
Undersköterskor med goda kunskaper inom demensvård sökes. 2018-08-31
Förstelärartjänst som speciallärare i matematik 2018-08-31
Nattsjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik 2018-08-31
Fysioterapeut/ Sjukgymnast inom äldreomsorgen 2018-08-31
Systemförvaltare 2018-08-31
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Steningehöjdens skola 2018-08-31
Modersmålslärare i grundskolan nederländska 2018-08-31
Modersmålslärare i grundskolan albanska 2018-08-31
Biträdande rektor Ekillaskolan 2018-08-31
Förskollärare till Södebrinkens förskola 2018-08-31
Förskollärare Sätuna förskola 2018-08-31
Undersköterska 2018-08-31
Sagaskolan söker mellanstadielärare! 2018-09-02
Sagaskolan söker lågstadielärare! 2018-09-02
Säkerhetsstrateg 2018-09-03
Lärare till åk 2 Råbergsskolan 2018-09-03
två förvaltningsekonomer 2018-09-07
Undersköterskor till äldreomsorgen sökes 2018-09-09
Ambulerande kock, måndag - fredag, 7:00-15.30 2018-09-09
Vill du bli kontaktperson? 2018-09-14
Undersköterska till Hemtjänsten/Natt 2018-09-16
Undersköterska? Kom och jobba med oss på Hemksogen somatik! 2018-09-16
Synpunkter & felanmälan