Askarehage naturreservat - fåglarnas paradis

2012-01-31

Askarehage natureservat, träspång och fågeltorn. Foto: Sigtuna kommun

Vid den fågelrika Garnsviken intill Venngarns slott ligger Askarehage, ett kulturlandsskap vid Mälaren format av jordbruket. Idag betar här kor, får och hästar som hjälper till att hålla odlingslandsskapet öppet. I reservatet finns fyrahundra år gamla ekar som är boplats åt stare, hackspett, fladdermöss och flera sällsynta insekter.

Vi har byggt sittplatser, fågeltorn och träspänger över strandängarna ut i vattnet för att du ska kunna ta del av denna fantastiska miljö.

Bilder från Askarehage naturreservat. Pappa och barn fikar under fågeltornet, pappa och barn på träspång in mot landskapet. Foto: Sigtuna kommun

I Askarehage kan du komma nära fågellivet med hjälp av fågeltorn och träspänger över strandängarna. Vid Fiskartorpet finns en plattform där du kan spana ut över Garnsvikens fågelrika vatten. Foto: Sigtuna kommun 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan