Egenkontrollprogram – hur kan man arbeta med egenkontroll?

Egenkontrollen kan samlas i något som kallas för ett egenkontrollprogram. Det ska vara ett levande dokument som anpassas till den verksamhet som du bedriver och vilka förutsättningar som finns. Att arbeta med egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som kräver god planering, uppföljning av utförande och förändring om behov finns. Som verksamhetsutövare kan du ta hjälp av några ledande frågor när du arbetar med egenkontroll:

  • Vilka rutiner har vi i verksamheten? Behöver vi uppdatera rutinerna eller ta fram nya rutiner? Finns det rutiner vi inte längre behöver eller använder?
  • Är våra rutiner kända av alla som jobbar i verksamheten? Hur används våra rutiner?
  • Vilket är resultatet av våra rutiner? Uppfyller vi lagstiftningens krav?

Hur kan man arbeta med dokumentation av egenkontrollprogrammet i förskola och skola?

Vi på miljö- och hälsoskyddskontoret har tagit fram ett förslag för en grundstruktur till ett dokumenterat egenkontrollprogram för dig som driver förskola eller skola i Sigtuna kommun. Det här dokumentationsförslaget till ett egenkontrollprogram kan vara till hjälp för att komma igång med egenkontrollarbetet eller för att vidareutveckla ditt befintliga arbete. Eftersom att ett egenkontrollprogram ska vara ett levande dokument som anpassas till den verksamhet som du bedriver så kan du välja om du vill använda förslaget i sin helhet eller om du vill börja med olika valda delar. Det dokumentationsförslaget som har tagits fram inkluderar områden som vi bedömer är viktiga att ha med i ett egenkontrollprogram och omfattar hela verksamhetens arbete med miljö- och hälsoskyddsfrågor. Observera att det inte är något krav från vår sida att använda er av just detta förslag på egenkontrollprogram, vill ni ta fram ett eget program eller om ni redan har ett eget befintligt så fungerar det lika bra. Det viktiga är att ni har ett egenkontrollprogram som ni känner fungerar sett till den verksamhet som ni bedriver.

Att ha en dokumenterad egenkontroll är ett lagkrav som ska kunna uppvisas i samband med miljö- och hälsoskyddskontorets inspektioner. 

Hur kan man använda sig av flikarna? 

Vårt förslag gällande utformning av egenkontrollprogram bygger på man har olika flikar för olika ämnesområden. Du kan antingen samla dokumenten i en pärm eller så kan du använda en digital lösning. Flikarna innehåller bland annat blad utformat för rutiner och olika former av checklistor. 

Om du har frågor gällande dokumentförslaget på egenkontrollprogram eller andra frågor om egenkontroll går det bra att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

MHK-egenkontrollprogram

0.0 Register

0.1 Register - detaljerat

 

1. Information från miljöförvaltningen

1.1. Till dig som är skolledare - Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

1.2. Tips för att komma igång med egenkontroll

 

2. Myndighetsdokumentation

2.1 Dokumentation

2.2 Rutiner

2.3 Förteckning av gällande bestämmelser

 

3.Personal och ansvar

3.1 Dokumentation

3.2 Rutiner

3.3 Exempel på ansvarsfördelning

3.4 Exempel på årsplan

 

4. Inomhusmiljö 

4.1 Dokumentation 

4.2 Rutiner 

4.3 Exempel på checklista

4.4 Beräkning för uppskattning av luftkvalité i klassrum, lekrum och liknande

 

5. Vatten och avlopp

5.1 Dokumentation 

5.2 Rutiner 

5.3 Exempel på checklista

 

6. Lokalanvändning

6.1 Dokumentation 

6.2 Rutiner

6.3 Exempel på checklista 

 

7. Smittskydd

7.1 Dokumentation

7.2 Rutiner

7.3 Exempel på checklista 

 

8. Städning

8.1 Dokumentation

8.2 Rutiner

8.3 Exempel på checklista

 

9. Avfall

9.1 Dokumentation

9.2 Rutiner

9.3 Exempel på checklista

9.4 Farligt avfall från verksamheter

9.5 Journalblad för farligt avfall

9.6 Transportdokument

 

10 Kemiska produkter

10.1 Dokumentation

10.2 Rutiner

10.3 Exempel på checklista

10.4 Information om kemikalieförteckning

10.5 Kemikalieförteckning (ny märkning)

10.6 Kemikalieförteckning (äldre märkning)

 

11 Tobakslagen

11.1 Dokumentation

11.2 Rutiner

11.3 Exempel på checklista

 

12 Klagomålshantering

12.1 Dokumentation

12.2 Rutiner

12.3 Exempel på checklista

 

13 Internrevision av egenkontrollen

13.1 Dokumentation

13.2 Rutiner

13.3 Exempel på checklista

 

14 Oförutsedd händelse

14.1 Dokumentation

14.2 Rutiner

14.3 Exempel på checklista

 

15 Hushållningsprincipen, energi och råvaror

15.1 Dokumentation

15.2 Rutiner

15.3 Exempel på checklista

 

16 Utomhusmiljö

16.1 Dokumentation

16.2 Rutiner

16.3 Exempel på checklista 

 

17 Avvikelser

17.1 Dokumentation

17.2 Rutiner

17.3 Avvikelserapport mall

 

18 Övriga rutiner

18.1 Övriga rutiner


1.1.   Till dig som är skolledare - Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

Tips för att komma igång med egenkontroll

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation