Vad är klimatsmart mat?

Ät S.M.A.R.T och minska din klimatpåverkan och dina kostnader för maten, det är budskapet från Eva Fröman som föreläste om klimatsmart mat på Märsta bibliotek den 11 mars.

Maten står för 30 % av våra växthusgasutsläpp. Här finns en stor potential för de flesta att avsevärt minska sin klimatpåverkan. Men vår mat påverkar också miljön på andra sätt. Genom att välja ekologiska livsmedel bidrar vi bl.a. till att minska spridningen av gifter i naturen och till att främja ett naturligt beteende hos djuren i lantbruket.

För att producera mat åt en medelsvensk går det åt ungefär 4 000 kvadratmeter mark. 1/3 av den ytan finns utomlands, och 3/4 går åt till produktion av animaliska produkter. Det talas en del om hur vi ska kunna föda världen med hjälp av långsiktigt hållbar, ekologisk livsmedelsproduktion. Det finns flera svar på den frågan, en är att vi i viss mån måste lägga om vår kosthållning.

S.M.A.R.T-modellen

Utgångspunkten för S.M.A.R.T-modellen är att man ska kunna äta miljövänligt utan att för den sakens skull öka sina kostnader. Medelsvensken lägger idag mer än 40 % av sina utgifter för livsmedel på "tomma kalorier" - sådant som innehåller energi men ingen egentlig näring, exempelvis godis, alkohol, chips och kakor.

Mycket pengar går också åt till vår köttkonsumtion. År 1990 åt svenskarna 50 kg kött om året, år 2006 hade konsumtionen ökat med 35 kg per år till 85 kg! Tendensen är densamma världen över - när människor får det bättre ställt äter de mer kött.

Genom att minska på kött och tomma kalorier och istället att äta S.M.A.R.T kan man få en näringsriktig och miljöanpassad kost utan att öka sina kostnader:

Större andel vegetabilier (grönsaker och frukt)

Mindre med tomma kalorier

Andelen ekologiskt ökas

Rätt kött och fisk - och minskad köttkonsumtion

Transportsnålt (svenskt, lokalt och råvaror efter säsong)

Mindre spill

Ett annat sätt att minska sina kostnader för mat och öka utrymmet för miljövänliga produkter är att slänga mindre mat. I genomsnitt slänger vi 100 kg mat/person - det är ungefär 17 % av all mat vi handlar. Räknar man in spill som blir i beredningsindustrin går 25 % av maten i soporna.

Att så mycket mat slängs ger också i förlängningen en stor påverkan på klimatet. De totalt 900 000 ton matavfall vi svenskar orsakar varje år ger upphov till utsläpp motsvarande 1 860 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär lika mycket som 700 000 svenska medelbilar släpper ut på ett år.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation