Mer om luftsolfångare

En luftsolfångare är enkelt beskrivet en låda där luft värms upp innan den går vidare in i ett ventilationssystem. Luftsolfångare finns att köpa på marknaden från knappt 5 000 kr och uppåt beroende på storlek. Men en luftsolfångare går också relativt lätt att bygga själv.

Luftsolfångarens anatomi

Luftsolfångaren har ett mörkt bakstycke som absorberar värmen från solen och ett genomskinligt framstycke som släpper igenom solljuset till det mörka bakstycket. Mellan dessa finns en luftspalt med kanaler där luften leds från ena änden till den andra och värms upp på vägen.

Luftsolfångare. Foto: Lisa Henningsson

Luftintag med solcellsdriven datorfläkt. Foto: Lisa HenningssonDen uppvärmda luften leds sedan till luftintaget där en fläkt (i storleksordningen en datorfläkt) driven av en solcell blåser in luften i huset. I luftintaget finns också en termostat som gör att fläkten bara går om luften i solfångaren är tillräckligt varm. Är den inte det sker ventilationen med det självdrag som finns inbyggt i husets ventilationssystem. Eftersom att fläkten bara behöver gå när det är tillräckligt mycket sol för att värma luften är solcellen fullt tillräcklig för att driva fläkten.

Fler bilder finns på sidorna som länkas till höger.

Hur mycket energi genereras?

Vid full solinstrålning har en luftsolfångare en effekt på mellan 300 och 500 W/kvm. En solfångare kan värma luften med så mycket som 40°. Även molniga dagar kan man få temperaturen på luften att stiga med runt 10°. Mycket beror förstås på läget och antalet soltimmar där huset står. En halvklar dag i februari med nollgradig utomhustemperatur får Jonas Jonsson i Märsta en temperatur på inluften från sin luftsolfångare på 25-30°.

Energirådgivarna i Västerbotten har beräknat att man med en panel om knappt 3 kvm, ett luftflöde på 2,5 kubikmeter/min och 1300 soltimmar per år kan få ut 1500 kWh årligen. Med en livslängd på 15 år och en ränta på investeringskostnaden på 6 % beräknas besparingen totalt i kronor bli 12 000 kr! Och så får man förstås en klimatneutral energikälla. Läs mer om beräkningen via länken till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation