Aviserade avgiftshöjningar för kulturskolans kurser

2018-12-21

Kommunfullmäktige har i Mål och budget för 2019-2021 beslutat att kulturskolan under 2019 får en minskad budget med sammanlagt 1 200 000 kr. Det innebär att kulturskolan behöver göra förändringar för att kunna fortsätta erbjuda Sigtuna kommuns barn och ungdomar ett rikt kultur- och musikutbud.

I Barn- och ungdomsnämnden 2018-12-17 beslutades om förändrade avgifter för kulturskolan. Kulturskolans avgifter har inte förändrats sedan 2008.

Förändringarna börjar gälla 2019-02-01 under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer de nya avgifterna 2019-01-31. Denna information skickas också ut till er vårdnadshavare som har barn redan antagna till någon kurs inför nästa termin. 

Eftersom politikerna beslutar om avgiftshöjningarna i Kommunfullmäktige i slutet av januari 2019 kan vi inte ännu ge besked om vilket exakt belopp varje vårdnadshavare ska betala, detta kan göras först efter att ett eventuellt beslut är taget. Ett eventuellt beslut verkställs först den 1 februari 2019 och kulturskolans termin påbörjas redan i januari. Då avgiftshöjningar inte får gälla retroaktivt, kommer terminsfakturorna som skickas ut i februari ta hänsyn till det. Det innebär att fakturabeloppet kommer vara något lägre än den nya avgiften.

OBS! Denna sida kommer att uppdateras.

Aviserade avgiftshöjningar

1. Instrumenthyran för kulturskolans elever höjs från 250 till 350 kr/termin.

2. Syskonrabatter och ämnesrabatter på kulturskolan tas bort.Sigtuna kommun har varit ensam i Stockholms län med ämnesrabatter som inneburit att elever som deltar i en kurs får 40% rabatt på alla andra kurser. 

3. Avgift höjs för: 

  • Ämneskurser höjs från 875/975 till 1100 kr/ termin för samtliga åldrar
  • Barndans till och med årskurs 2, Teaterlek till och med årskurs 2, Kör, Ensemble utan ämneskurs höjs från 600 till 700 kr/ termin
  • Babyrytmik höjs från 500 till 600 kr 
  • Fördjupad ämneskurs musik, Danslinje 3 ggr/vecka höjs från 2145 till 2500 kr/termin
  • Danslinje 2 ggr/ vecka höjs från 1400 till 1700 kr/termin.


En sammanställning av fem jämförbara kommuners ämneskursavgifter: 

Kommun  Avgift
Danderyds kulturskola 1720 kr/termin
Vallentuna kulturskola 1500 kr/termin
Upplands Väsby kulturskola 1050 kr/termin
Huddinge kulturskola 1000 kr/termin
Solna kulturskola 1375 kr/termin

 

I de fall de nya avgifterna medför att du/ert barn måste avsluta någon ämneskurs på kulturskolan så måste avanmälan göras på: https://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/kulturskolan/Avanmalan-uppsagning/ 

Vi hoppas på er förståelse för dessa åtgärder som måste göras för att vi även på lång sikt kunna erbjuda Sigtunas barn och ungdomar en kvalitativ kulturskola.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan