Sommarjobb 2019

Välkommen till sommarjobben!

 

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till ungdomar som går i årskurs 2 på gymnasiet och är folkbokförda i Sigtuna kommun.

Ansökningsperioden för sommarjobb kommer att vara från 22 mars till och med 15 april 2019. Sommarjobb erbjuds i tre veckor under tre perioder mellan 17 juni och 16 augusti.

För att du ska få erbjudande om sommarjobb så ska du uppfylla följande krav; 

1- Går i årskurs 2 läsåret 2018-2019

2- Du ska vara folkbokförd i Sigtuna kommun

3- Har deltagit vid minst 1 tillfälle i CV- kurs som anordnas av jobbcoach på Arbete o försörjning 

Målet är att hjälpa dig att söka och få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Det är bra om du kan förbereda ditt personliga brev och CV inför CV-kursen. 

CV-kurser hålls på Raisiogatan 1 (Sigtuna kompetenscenter) från kl. 16.30 till 18.00. Högst 25 personer per tillfälle.

Du kan välja ett av nedanstående datum.

Anmälan till CV-kurs görs till jobbcoach Bettina Volk, bettina.volk@sigtuna.se från och med 1 mars. Vänligen uppge ditt förnamn och efternamn samt vilket datum du önskar att delta. 

2019-03-05

2019-03-06

2019-03-07

2019-03-12

2019-03-13

2019-03-14

2019-03-19

2019-03-20

2019-03-21 

Om du uppfyller ovanstående krav och ändå inte får något sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden har du möjlighet att ansöka om sommarjobb genom kommunen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument

Ansökan om sommarjobb