Brukarundersökningar i förskola & grundskola

Bild av barn Foto Sigtuna kommuns arkivbilder

Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna kommun genomför varje år en webbenkätundersökning som omfattar förskolor och grundskolor, såväl kommunala som fristående.

Syftet med undersökningen är att:

  • undersöka föräldrars och elevers inställning till och uppfattning om förskolan och skolan i Sigtuna kommun, dvs vi vill mäta den upplevda kvaliteten av kommunens pedagogiska verksamheter,
  • vara ett underlag för uppföljning av kvaliteten i verksamheten där jämförelser kan göras mellan förskolor och grundskolor samt över tid. Undersökningen är också ett jämförelsematerial för kvalitetsmätning mellan kommunerna.
  • ge information till elever och föräldrar om de pedagogiska verksamheterna och vara ett underlag för val av förskola och/eller grundskola.

I undersökningarna har elever och föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter om skolan generellt, undervisningen och miljön. Frågorna i enkätformuläret bygger på läroplanerna och Sigtuna kommuns utvecklingsprogram för förskolor, grundskolor och fritidshem. 

Resultatet

Resultatet redovisas för barn- och ungdomsnämnden.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation