Skolans bloggar

Bloggar fungerar som utmärkta verktyg för att samarbeta kring och diskutera olika skoluppgifter. Själva bloggskrivandet blir både en process där eleven utvecklar sitt skrivande och sin analytiska förmåga, samt en redovisningsform för läraren och föräldrar som följer bloggen. Med en blogg är det ganska enkelt för elever att publicera egna texter på internet och få en publik. Samtidigt blir läraren och klasskamraterna läsarna som kommenterar och uppmuntrar elevens skapande. Den egna webbpubliceringen gör ofta elever mer medvetna om viktiga frågor som källkritik, upphovsrätt, integritet och internetsäkerhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan