Förskolor A - Ö, kommunala och fristående

I en gemensam samsyn om mål och riktlinjer för verksamheterna, har våra politiker enats om ett skolutvecklingsporgram: "Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige". 

Utdrag ur Skolutvecklingsprogrammet:

  • Alla barn och elever når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter
  • Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
  • Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Förskolor A - Ö

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation