Barn- och elevhälsoenheten

Barn- och elevhälsoenheten är ett verksamhetsstöd till kommunens förskolor, grundskolor och grundsärskolan.

På barn- och elevhälsoenheten arbetar tal- och specialpedagoger, psykologer, skolsköterskor, skolläkare och kuratorer. Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för att skapa goda förutsättningar för alla barn och elever. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå i samverkan med personal, vårdnadshavare och andra instanser.

Vi arbetar på uppdrag av förskolechefer och rektorer som bär ansvaret för att varje barn får det stöd det behöver. Som vårdnadshavare kan du kontakta förskolans/skolans personal om ditt barn är i behov av stöd  kring medicinska, psykologiska, pedagogiska eller sociala frågor.

Klicka på länkarna till höger för att läsa mer om våra olika verksamhetsområden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar