Sigtuna kommun deltar i medborgarundersökning

2017-10-09

Nu är det dags för höstens omgång av SCB:s medborgarundersökning. 1200 invånare i Sigtuna kommun har valts ut att delta i enkäten som ger en möjlighet att tycka till om verksamheterna i kommunen och hur det är att bo och leva här.

I dagarna får 153 000 invånare i 131 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört två gånger per år sedan 2005. Från och med 2017 genomförs den en gång per år. Sedan starten är det totalt 265 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. Sammanlagt är det 153 000 personer, i åldrarna 18-84 år som tillfrågas i enkäten.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Det går aldrig att se vad en enskild person svarar, men ju fler som väljer att delta desto bättre blir den statistik som kan tas fram från undersökningen. Sigtuna kommun har varit med i undersökningen tidigare och vill gärna veta vad invånarna tycker om utvecklingen i kommunen, vad som fungerar bra och vad som skulle kunna bli bättre. Även flera närliggande kommuner deltar, till exempel Knivsta, Vallentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer samtliga resultat att läggas ut på www.statistikdatabasen.scb.se

Här kan du se resultaten från tidigare Medborgarundersökningar

Även om du inte har valts ut till just denna enkät kan du alltid lämna invånarförslag eller synpunkter till oss.

 

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan