Kontaktpersoner

Målgrupp: Lärare

Gunmari Ackebo, VFU-samordnare (verksamhetsförlagd utbildning)
gunmari.ackebo@sigtuna.se,
08-591 26 676

Målgrupp: Lärare på gymnasiet

Arlandagymnasiet
Torbjörn Lundström, administrativ chef
torbjorn.lundstrom@sigtuna.se
08-597 830 48

Målgrupp: Lärare, yrkesvägledare

Komvux, Lärvux
Elisabeth Staffanson, tf.rektor
elisabeth staffanson@sigtuna.se
08-597 830 78

Komvux, Sfi
Nina Lindquist, rektor
nina.lindquist@sigtuna.se
08-597 830 68

Målgrupp: Socionomer, jobbcoacher etc.

Centrum för vuxenutveckling
Kambiz  Asadollahi, Enhetschef
kambiz.asadollahi@sigtuna.se
08-591 26 378

Målgrupp: Sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer

Äldreomsorgen
Maud Andersson, enhetschef
maud.andersson@sigtuna.se
08-591 26 835

Sharareh Ramezan, enhetschef
sharareh.ramezan@sigtuna.se
08-591 26 562

Målgrupp: Socionomer

Individ- och familjeomsorgen
Gabriele Nicklisch, kvalitetsstrateg
gabriele.nicklisch@sigtuna.se
08-591 26 543

Målgrupp: Kart/mät

Stadsbyggnadskontoret
Kenneth Fredriksson, kart- och mätchef
kenneth.fredriksson@sigtuna.se
08-591 26 214

Målgrupp: Samhällsplanerarlinjen, landskapsarkitekt, bygglov

Stadsbyggnadskontoret
Andreas Thoor, plan- och bygglovchef

andreas.thoor@sigtuna.se 
08-591 26 133 

Målgrupp: Bibliotekarier

Biblioteken i Sigtuna kommun
Lena Gustafson Randau, bibliotekschef
lena.gustafson-randau@sigtuna.se
08-591 262 66

Målgrupp: Arkeologer

Sigtuna Museum
Ted Hesselbom, museichef
ted.hesselbom@sigtuna.se
08-591 26 654

Målgrupp: Ingenjörer

Komfast
Farzin Mirsaidi, förvaltningschef
farzin.mirsaidi@sigtuna.se
08-591 26 115

Målgrupp: Miljöskyddsinspektörer (läst naturvetenskap), kemist, biolog och geolog

Miljö-och hälsovårdskontoret
Jörgen Johansson, enhetschef för miljö- och hälsoskyddsenheten
jorgen.johansson@sigtuna.se
08-591 26 228

Maten

Björn Artz, kostchef/förvaltningschef
bjorn.artz@sigtuna.se
08-591 266 26

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan