Student 2017

Till föräldrar/vårdnadshavare

Snart kommer era ungdomar att sluta gymnasiet och gå ut i vuxenlivet. Vi på Arlandagymnasiet som har haft förmånen att ha dem hos oss under de senaste åren är naturligtvis måna om att det skall bli en fin och värdig avslutning på gymnasiestudierna. Studentexamen är en stor och glädjefylld händelse för både studenter, familj och personal. Låt oss hjälpas åt att göra den så festlig och minnesvärd som möjligt.

- Vi rekommenderar att ni parkerar vid idrottsanläggningarna på Midgårdsvallen, Atletvägen.
- Kortegefordon ställer upp på anvisade platser på skolans framsida mot Vikingavägen.
- Utspring sker kl. 13:00 på skolans baksida.

 

  

 

Till studenten

Snart tar du studenten och en ny tid i ditt liv kommer att ta vid. Denna allra sista skoldag vill vi givetvis ska bli så minnesvärd som möjligt. Till höger hittar du schemat för dagen, vilka tider som gäller för studentfotografering, avtackningar och ceremonier i Kulturum.

 

Vad händer med betygen för studenter?

 

Nu på studentdagen får ni en testutskrift av Examens-/Studiebevis där alla era betyg ska finnas med. Granska den noga så att alla betyg stämmer.
Kontakta skolan omedelbart om det är något fel.

Fredagen den 10/6 kan ni hämta ert riktiga Examens-/Studiebevis i rektorskorridoren på skolan mellan kl. 13.00-15.00. OBS! Ta med legitimation så får ni ut betyget (som är en värdehandling) utan problem oavsett vem som lämnar ut det! Orsaken till att ni inte får det riktiga Examens-/Studiebeviset på studentdagen är att ni fått mer tid på er att slutföra kurserna. Dessutom är det flera studenter som tidigare tappat bort eller förstört betyget under firandet.

Arlandagymnasiet är ansluten till den nationella betygsdatabasen.

Det examensbevis du nu har fått kommer vi att skicka till den betygsdatabas som Universitets- och högskolerådet (UHR) administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar.

UHR och alla universitet/högskolor använder ett gemensamt antagningssystem. Detta innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till ditt betyg efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se.

Obs !
Det är alltså endast när du gör en anmälan som betyget automatiskt överförs från betygsdatabasen till antagningssystemet.

Det betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av din examen om du söker högskoleutbildningar. Om du ska söka utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning skickas inte betyget automatiskt från betygsdatabasen. Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra relevanta meriter är UHR tillhanda i utsatt tid för anmälan. Även om din skola är ansluten till betygsdatabasen.

Du som avslutat gymnasieskolan 2016 utan att ha fått en examen måste själv skicka in en vidimerad kopia på ditt betyg till Antagningservice, FE20101, 839 87 Östersund efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se.

Om du gör en prövning efter att du fått din examen måste du även i detta fall själv skicka in en kopia på kursen till antagningen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post