Prickfri Gymnasiesärskola

2017-04-06

Vi fick ett glädjande besked från Skolinspektionen. Arlanda Gymnasiesärskola har efter vårens regelbundna tillsyn konstaterats fungera helt utan anmärkningar! Det är faktiskt bara 15 % av Sveriges gymnasieskolor som kan skryta med det. Under 2016 hade 85 % av alla granskade gymnasieskolor någon form av brist konstaterad av Skolinspektionen. Ett stort tack till alla elever och all personal på Arlanda Gymnasiesärskola som bidrar till att verksamheten fungerar så bra! Detta stärker oss självklart i det fortsatta arbetet med målet att vara Sveriges bästa gymnasiesärskola.

Se beslutet här!

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post