”Vill skapa bättre förutsättningar för lärarna”

2015-01-28

För Sigtuna kommun är skolan ett av de allra mest högprioriterade områdena.
För att få goda skolresultat är lärarens arbete i fokus. Därför beslutade Barn- och ungdomsnämnden igår att det ska göras en ordentlig analys av hur lärarna använder sin arbetstid.

Syftet med utredningen är att se över hur lärarnas arbetstid bäst används för att skapa hög måluppfyllelse i en bra arbetsmiljö.
- Det här gör vi för att bättre kunna skapa de förutsättningar som lärarna behöver för att kunna ägna mer tid åt eleverna, läsa in sig på sitt ämne och följa den pedagogiska utvecklingen, säger Pernilla Bergqvist (FP), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.
Enligt Skolverkets rapport ”Lärarnas Yrkesvardag” ägnas en tredjedel av grundskollärarnas arbetstid till att undervisa eleverna. Undersökningen gjordes under vårterminen 2012 och utgick ifrån att drygt 3 600 lärare förde en detaljerad dagbok över sin arbetstid. Viktiga slutsatser i rapporten är att det måste till mer tid för lärarna att planera och följa upp undervisningen.

- Vi har starkt förbättrade kunskapsresultat i Sigtuna kommuns grundskolor. Det är mycket glädjande men ännu mer behöver göras för att fler elever ska lyckas i skolan. Genom att se över lärarnas arbetssituation och komma med förslag på hur vi kan jobba för att undervisning blir lärarnas huvuduppgift tror jag att vi kommer se ännu bättre resultat framöver. Det är inte rimligt att lärare tvingas ägna en stor del åt sådant som inte har att göra med undervisning att göra, säger Pernilla Bergqvist.

Presskontakt:
Anna Jernberg Carlson
Pressekreterare Sigtuna kommun
073-666 53 36
anna.jernberg-carlson@sigtuna.se


 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan