Ragip Zarakolu blir fristadsförfattare i Sigtuna

2013-12-18

I måndags anlände Ragip Zarakolu till Arlanda. Sigtuna kommun har därmed på allvar klivit in som en av Sveriges fristäder för förföljda författare. Ragip Zarakolu togs emot av representanter från Sigtuna kommun och Sigtunastiftelsen, som kommer att vara Zarakolus hemvist under hans tid som fristadsförfattare i Sigtuna.

Ragip Zarakolu, född 1948, är en verksam och välkänd publicist i Turkiet. Han har erfarit över 40 rättegångar, bland annat för att ha publicerat böcker som berör det armeniska folkmordet under första världskriget i nuvarande Turkiet, men även för att ha publicerat böcker som berör kurder och andra minoriteters situation.
En av Ragips första fängelsestraff var 1971 under militärjuntans statskupp i Turkiet, då han blev fängslad för att ha haft hemliga relationer till Amnesty International. 1977 grundade Ragip Zarakolu förlaget Belge Publishing som han i dagsläget driver tillsammans med sin fru.

- I Sigtuna kommun jobbar vi med demokratifrågor på flera plan. Eftersom vi är en kommun med hela världen runt knuten är det naturligt för oss att arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet också i omvärlden. Vi är därför glada över att nu kunna erbjuda fristad till en förföljd författare, uttalar kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S), tillsammans med kommunalråden Bosse Andersson (C), och Pierre Cengiz Edstrand (Mp) som representanter för den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet).

- Sigtunastiftelsen är en plats för dialog och för fritt tänkande. Här har också de konstnärliga språken, och då inte minst litteraturen, en självklar plats. Därför känns det viktigt att erbjuda en fristad till en författare som i sitt hemland begränsas i sin yttrandefrihet. Sigtunastiftelsen vill vara med och verka för ett öppet och demokratiskt samhälle, säger Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman i en kommentar.

Sigtuna kommun beslutade i september 2012 att ansluta sig till det internationella nätverket ICORN - International Cities of Refuge Network, som arbetar med att hitta fristäder åt förföljda författare. Detta sker i samverkan med Internationella Pen, som gör bedömningen av vilka författare som är i behov av skydd. I Sigtuna kommun kommer i arbetet med mottagandet och författarens deltagande i det lokala kulturlivet ske i samverkan med Sigtunastiftelsen.

För frågor vänligen kontakta:
Johan Dahlqvist, kommunikationschef Sigtuna kommun, telefon: 073-666 33 40, johan.dahlqvist@sigtuna.se
Sofia af Geijerstam, kommunikationsansvarig Sigtunastiftelsen, telefon: 073-593 55 68, sofia.af.geijerstam@sigtunastiftelsen.se


Sigtuna kommun
Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.
Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med stort engagemang i hållbarhetsfrågor och rankas som en ”superkommun” med en befolkningstillväxt på 18 procent över en tioårsperiod.  Det placerar kommunen på sjunde plats i landet. Idag lever över 43 000 människor i Sigtuna kommun.
Kommunen, med den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats, ligger också på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är en FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012. 
För mer information: http://www.sigtuna.se

Sigtunastiftelsen
Sigtunastiftelsen grundades 1915 som en privat stiftelse med kristen humanistiskt värdegrund. Stiftelsens uppdrag är att genom sin verksamhet skapa rum för dialog och gränsöverskridande möten i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion kring hela människan i liv och arbete. Sigtunastiftelsen har idag en omfattande kultur, utbildnings- och forskningsverksamhet med konferenser, seminarier, konserter, författarmöten, etc. Sigtunastiftelsen bedriver även en välrenommerad hotell och konferensverksamhet.

Mer om fristäder och fristadsförfattare
Vad är en fristad?
Sedan början av 1990-talet har städer runt om i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. Som fristad erbjuder staden ett stipendium, boende och stöd till en författare som är i behov av att komma i säkerhet. En viktig uppgift för fristaden är att ge författare möjlighet till arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. Fristadsarbetet, i ett större perspektiv, handlar att säkra yttrandefriheten och allas rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang.
Hur många fristäder finns det?
Sammantaget finns det ett 40-tal fristäder runt om i världen som är anslutna till nätverket ICORN – International Cities of Refuge Network. Sigtuna är i dagsläget en av Sveriges sex fristäder, de övriga är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala och Växjö.
Vem bestämmer vem som får bli fristadsförfattare?
Vilken författare som helst, i vilket land som helst, som i sitt hemland är utsatt för hot eller förföljelse på grund av att han eller hon uttrycker sina åsikter genom sitt professionella konstnärliga arbete har möjlighet att ansöka om att bli fristadsförfattare genom den internationella organisationen ICORN – International Cities of Refuge Network. ICORN samarbetar med PEN International, vars underorganisation Writers in Prison Committe (WiPC) genom sina internationella nätverk gör en kontroll av den sökandes bakgrund och skyddsbehov. Om ansökan godtas går den sökande vidare och blir ICORN-kandidat. När det finns en plats tillgänglig kan denna erbjudas till de som godkänts som sökande fristadsförfattare. Staden har själv möjlighet att välja vem det blir utifrån de kandidater som föreslås av ICORN. Författaren själv har också möjlighet att avböja erbjudandet om han eller hon inte finner staden lämplig som hemvist.
Hur länge får en fristadsförfattare stanna?
Vistelsen som fristadsförfattare är en form av stipendium som sträcker sig upp till två år. Att den problematiska situationen kvarstår i författarens hemland efter denna tid är inte ovanligt. De lösningar som fristäder har valt i Sverige vid de tillfällen när personen inte har haft möjlighet att återvända är flera. Några har sökt och fått asyl i Sverige, andra har slussats vidare till en ny fristad. I juni 2011 tog Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande som innebär att fristadsförfattare kan söka permanent uppehållstillstånd som fria yrkesutövare.
Kan en fristadsförfattare verka öppet i sin fristad?
Det är väldigt olika från fall till fall. Vissa författare har ingen möjlighet att verka fritt utan lever med skyddad identitet, andra har levt öppet och deltagit aktivt i den offentliga debatten.
Källa: Statens kulturråd/Fristadshandboken

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan