Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Motiverade och nöjda medarbetare i Sigtuna kommun tisdag 10 januari Sigtuna kommuns medarbetare trivs på jobbet. I 2011 års medarbetar-enkät ger medarbetarna genomgående positiva omdömen om chefer, arbetsplatser och sin egen arbetssituation. Svarsfrekvensen var 81 procent, vilket är mycket högt för den här typen av enkäte Fler kan nu ta del av Sigtuna kommuns naturreservat fredag 23 december Sigtuna kommun förbättrar tillgängligheten till naturreservatet Askarehage genom att anlägga ny parkeringsplats för rörelsehindrade och bygga nytt tak, samt vindskydd, till fågeltornet. På så vis får fler tillgång till ett av kommunens 10 naturreservat. Prestigefyllt pris till Sigtunalärare måndag 19 december Sigtunaläraren Johanna Olsson, lärare på Norrbackaskolan i Sigtuna kommun, tilldelas 2011 års Karl-Georg Ahlströms pris för ”framstående undervisning i svenska och SO-ämnen” och för hennes bidrag till det pedagogiska utvecklingsarbetet. Sigtuna kommuns miljöstipendium tilldelas Granitens förskola torsdag 15 december Miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelar Granitens förskola 2011 års miljöstipendium för deras långsiktiga klimat- och miljöarbete med barn. Det årliga stipendiet på 30 000 kr ska stimulera frivilliga insatser inom miljö, naturvård, livsmedel och hälsa. Eldsjäl med fokus på barnen får socialförvaltningens stipendium torsdag 15 december 2011 års stipendium för förnyelse och utveckling inom socialtjänsten i Sigtuna kommun tilldelas Marléne Haverblad, kurator vid Familjecentrum i Märsta. Stipendiet kommer att delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december Ny kommundirektör i Sigtuna kommun onsdag 14 december Ulla-Marie Hellenberg blir ny kommundirektör i Sigtuna kommun. Det beslutade en enig kommunstyrelse vid ett extra sammanträde under onsdagsmorgonen. Ulla-Marie Helllenberg tillträder den 1 februari. Sigtuna kommun inför trygghetslarm till alla tisdag 13 december Äldre- och omsorgsnämndens politiska majoritet (S, M och C) beslutar idag 13 december vid sitt sammanträde att slopa biståndsbedömningen av trygghetslarm. Nu kan fler invånare få ett direktuppkopplat trygghetslarm i den egna bostaden. Invigning av ny skulptur i Sigtuna kommun fredag 9 december Blå form, skulpturen av Larz Eldbåge som vann i omröstningen om ersättningsverk vid vattendammarna i Märsta, är färdig och på plats vid vattendammarna. På måndag kväll invigs den av kommunalrådet Anders Johansson (S). Sigtuna kommuns kulturpris, kulturstipendium och pris till Årets ungdomsledare 2011 fredag 9 december Timo Lipitsä får 2011 års kulturpris, Johanna Paulsdotter Löfstedt blir kulturstipendiat och Jens Lundinär årets ungdomsledare. De mottar sina pris vid årets sista Kommunfullmäktige den 15 december. Sigtuna kommun avskaffar lärarlösa lektioner torsdag 8 december Sigtuna kommun satsar drygt 2 miljoner kronor på fler lärarledda lektioner för kommunens elever. Syftet med satsningen är att säkerställa att elever får fler lärarledda lektioner och att de så kallade lärarlösa lektionerna avskaffas helt.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan