Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

"Det här är mycket allvarligt och vi har påbörjat en utredning" torsdag 1 februari Under arbetet med Sigtuna kommuns bokslut uppdagades ett oväntat underskott på 25 miljoner kronor. Ny skolorganisation ska bidra till trygghet och goda studieresultat onsdag 31 januari Fler av kommunens skolor kommer erbjuda mellanstadie- och högstadieplatser. Valstaskolan kommer inte att ta in fler elever från och med i höst. Efter elevernas forskning: så kan Mälaren renas torsdag 25 januari På Naturskolan i Sigtuna kommun håller eleverna på att kartlägga Vandrarmusslan. Experiment visar att just den här musslan fungerar som ett mycket, mycket effektivt reningsverk. Därför satsar Sigtuna kommun på Naturfritids måndag 22 januari Från och med i år kommer samtliga kommunala fritidsverksamheter att få regelbundna besök av Naturfritids. "De positiva naturupplevelserna ger en grund för att förstå vikten av att vara en god planetskötare", säger Peja Snöbohm, rektor för Naturskolan. Centralskolan är invigd onsdag 17 januari Centralskolan i Märsta invigdes med tal, sång, guidning - och givetvis äppelkaka. För Centralskolans symbol är just kunskapens frukt äpplet, där kärnhuset symboliserar tryggheten. Skolsatsningen som ska förebygga våld fredag 12 januari På Ekillaskolan kommer såväl personal som elever och vårdnadshavare att utbildas i och uppmärksammas på vad våld är och hur det kan stävjas i tid. Gott slut och bra start i kommunen – tack vare bra samarbete med invånarna onsdag 10 januari Sista veckan 2017 och första veckan 2018 har varit mycket lugna i Sigtuna kommun, både i jämförelse med hur det såg ut i kommunen förra året vid samma tidpunkt och i jämförelse med andra kommuner. ”Våra invånare måste känna sig trygga” onsdag 10 januari Sigtuna kommuns satsningar på trygghetsfrågor stämmer väl överens med invånarnas önskemål. Medborgarundersökningen för 2017 visar att de som svarat inte känner sig trygga och att ämnet måste prioriteras. Skolorna i Sigtuna kommun uppnår kraven enligt Skolinspektionen torsdag 21 december I veckan kom det sista uppföljningsbeslutet från Skolinspektionen som visar att bristerna är åtgärdade i de fyra grundskolorna där regelbunden tillsyn genomfördes i våras. ”Fler elever kommer att känna att skolan är till för dem” onsdag 20 december Alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha rätt till en bra lärmiljö och undervisning. Därför satsar Sigtuna kommun bland annat på kompetensutveckling för personalen, så att framför allt barn med särskilda behov ska få det stöd som behövs.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan