Pressmeddelanden

Sök i nyhetsarkivet

Byggstart för ny förskola i Til i Sigtuna kommun torsdag 23 augusti Bygget av ytterligare en förskola i Sigtuna kommun är igång. Kommunledningens (S, MP, C) beslut att bygga en ny förskola i Til skapar 120 nya förskoleplatser i området. Den nya förskolans skall stå klar i november 2013 och kostar 49 miljoner kronor. Startskott för byggande av ny kulturskola, bibliotek och konsthall i Märsta centrum onsdag 22 augusti Torsdagen den 23 augusti klockan 18.00-20.00 tar Sigtuna kommun och FastPartner det första spadtaget för att bygga ny konsthall, bibliotek och kulturskola i Märsta centrum. Välkommen att närvara! Tal, musik och underhållning ingår i programmet. Ny bygdegård och bollhall i Odensala tisdag 21 augusti Kommvunledningen (S, MP, C) vill åstadkomma en bollhall för skola och bygdegård i Odensala, genom att teckna en avsiktsförklaring om samarbete med Odensala bygdegårdsförening. Detta kan bli ett viktigt stöd för utvecklingen i Odensalaområdet. Sigtuna kommun har fattat beslut om Nya Valsta centrum måndag 20 augusti Kommunledningen (S, MP, C) planerar att bygga 120-140 nya bostäder i Valsta Centrum och tillföra ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga lokaler. På torget vid huvudentrén planeras för parklek, torghandel och ny parkering. Inbjudan: Pressvisning av Biokällans nya biografutrustning. måndag 20 augusti Sigtuna kommun har investerat ca 590 tkr i en digital bioanläggning i Biokällan, Forum i Märsta. En ny biografentreprenör, Eurostar AB, är kontrakterad och startar sin verksamhet den 1 september 2012. Sigtuna kommun välkomnar ny stor investering – 500 miljoner kronor och cirka 200 nya jobb lördag 18 augusti Bockasjö AB har beslutat att investera 500 miljoner kronor i två större logistikfastigheter på totalt cirka 60 000 kvadratmeter i Arlandastad, Sigtuna kommun. Lokalerna kommer delvis att hyras ut till logistikföretaget Schenker Logistics AB. Sigtuna kommun startar mentorsprogram för nya lärare fredag 17 augusti Sigtuna kommun fortsätter att satsa på skolutveckling och på att bli en av de bästa skolkommunerna i landet. Som ett led i detta arbete har kommunen arbetat fram ett mentorsprogram tillsammans med de två lärarfacken. Ny utbildnings- och arbetsmarknadschef i Sigtuna kommun måndag 30 juli Marie-Louise Khan-Tamakloe blir ny chef för Sigtuna kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning. Hon kommer från en tjänst som verksamhetschef i Huddinge kommun där hon ansvarat för drygt 100 anställda och en budget på 180 miljoner kronor. Pressinbjudan Almedalsseminarium: Från bidrag till arbete – så minskar Sigtuna kommun sina kostnader för försörjningsstöd med 20 miljoner torsdag 5 juli Sigtuna kommuns projekt Resursjobb sätter alla arbetslösa försörjningsstödstagare i arbete. Därmed minskar kommunen sina kostnader med 20 miljoner kronor. En fristående expertgranskning visar att projektet genererar en stor samhällsekonomisk vinst. Sigtuna kommun – en av landets tre bästa kommuner på bekämpning av barnfattigdom torsdag 5 juli Sigtuna kommun är en av landets tre bästa kommuner på att bekämpa barnfattigdom enligt den kommunrapport som stiftelsen Majblomman presenterar under Almedalsveckan i Visby.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan