Ansökan om föreningsbidrag

Föreningsbidrag inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

 

Äldre- och omsorgsnämnden fördelar bidrag till föreningar i Sigtuna kommun som i organiserad form bedriver verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Äldre- och omsorgsnämnden fördelar bidraget i två kategorier:

 • pensionärsföreningar
 • ideella föreningar inom nämndens verksamhetsområde

 

Föreningen ska bland annat ha:

 • godkända stadgar
 • plusgiro- eller bankgirokonto
 • säte i Sigtuna kommun
 • majoriteten av medlemmarna folkbokförda i Sigtuna kommun
 • bestå av minst 10 medlemmar

 

Ansökningsblanketter hittar du i kolumnen till höger, sista dag för ansökan är den 10 april 2017.

Skicka ansökan till:

Sigtuna kommun
Äldre- och omsorgsförvaltningen
195 85 Märsta

Märk kuvertet "Föreningsbidrag Äldre- och omsorgsnämnden"

 

Föreningsbidrag inom individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhetsområde

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fördelar bidraget till ideella föreningar inom nämndens verksamhetsområde.

Föreningen ska bland annat ha:

 • godkända stadgar
 • plusgiro- eller bankgirokonto
 • säte i Sigtuna kommun
 • majoriteten av medlemmarna folkbokförda i Sigtuna kommun
 • bestå av minst 10 medlemmar

 

Ansökningsblanketter hittar du i kolumnen till höger, sista dag för ansökan är den 30 april 2017.

Skicka ansökan till:

Sigtuna kommun
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
195 85 Märsta

Märk kuvertet "Föreningsbidrag Individ- och familjeomsorgsnämnden"

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post