Barn, ungdom och familj

Du kan hamna i situationer där du måste få rådgivning eller stöd på annat sätt i familjefrågor. Du kan alltid ta en första kontakt med Mottagningsgruppen för att göra en anmälan eller en ansökan.

Du kan vända dig direkt till antingen Familjerådgivningen, där du kan vara anonym, eller om det gäller boende vårdnad och umgänge till Familjerätten.

Vi har möjlighet att stödja dig och din familj på olika sätt, t ex genom rådgivning eller praktiskt stöd via Familjeteamet.  Deltagande i någon av våra gruppverksamheter för dig eller dina barn kan också vara ett alternativ.

Du kan få råd och stöd i missbruks- och beroendefrågor.

Om du är utsatt för våld i nära reltion kan du vända dig hit för att få råd kring din situation eller om du är i  behov av hjälp/stöd.

Du kan även vända dig direkt till kuratorerna som finns på Familjecentrum i anslutning till Öppna förskolan eller till barnmorska, psykolog och kurator på Ungdomsmottagningen, där du har möjlighet att vara anonym om du så vill.

För mer information och kontakt med våra olika verksamheter se relaterade länkar till höger. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information