Lediga jobb

Lärare i tyska sökes till Valstaskolan 7-9

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan

Valstaskolan består av Valsta högstadium och ligger med 5 minuters gångavstånd från Valsta centrum, 10 minuters bussfärd från Märsta tågstation. Skolan har idag ca 280 elever i åk 7-9.

Skolan arbetar tillsammans med övriga skolor i Sigtuna kommun kring kompetensutveckling i IKT, bedömning för lärande och språkutvecklande arbetssätt i enlighet med de forskningsresultat som ligger till grund för god måluppfyllelse. Vi kallar konceptet "Sigtunaboxen" och du kan läsa mer om detta under:
http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolutveckling-/Sigtunaboxen/

Valstaskolan jobbar med Ipads en till en. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen med IKT, bedömning för lärande och ett språkutvecklande arbetssätt för en bättre måluppfyllelse.

På Valstaskolan har vi ett starkt elevfokus. Verksamhetens utgångspunkt är elevernas förutsättningar och utvecklingspotential för ett livslångt lärande. Vår allas profession utgår från ett nära samarbete mellan medarbetare med olika kompetenser och med elever och deras vårdnadshavare.

För mer information: http://www.sigtuna.se/valstaskolan

Arbetsuppgifter:

Vi söker en lärare i tyska till Valstaskolans högstadium. Dina arbetsuppgifter är undervisning och anpassningar av denna i förhållande till elevernas förutsättningar för en god kunskapsutveckling.
I gott samarbete med övriga kompetenser i arbetslaget arbetar du för en god måluppfyllelse i alla ämnen.
Samarbete med resurser kopplade till klassen ingår.
Tydligt ledarskap, struktur och ordning ska vara utgångspunkt i din praktik.
Skolans gemensamma utveckling gällande bedömning för lärande, språkutvecklande arbetssätt och IKT är en av utgångspunkterna för din undervisning.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 7-9. Din ämneskompetens består av tyska. Språkutvecklande arbetssätt genomsyrar din undervisning.
Du utövar ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten.
Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling.
Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas språknivå, utveckling och behov.
Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens.
Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna.
Du vill vara med i att utveckla vår skola tillsammans med resten av arbetslaget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Erfarenhet:

Ingen erfarenhet krävs

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse,
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-13

Arbetsgivarens referensnummer: A704550

Upplysningar lämnas av:

Ylva Hultblad Hederfors
Rektor
Telefon: 08-59783301
E-post: ylva.hultblad-hederfors@ sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Ylva Hellgren
Lärarnas riksförbund
E-post: ylva.hellgren@ edu.sigtuna.se

Fackliga företrädare
Se kommunens hemsida www.sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan