Lediga jobb

Lärare i fritidhem/ fritidspedagog

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 45 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 17 500 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan

Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever.
Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfull, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd.
Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Arbetsuppgifter:

Vill du vara med och driva skolutveckling både i klassrummet och på fritidshemmet? Besitter du en kompetens som leder till att elevernas lärmiljö utvecklas till en bättre? Vill du ingå i ett sammanhang där det kollegiala lärandet står i fokus med syfte att uppnå det vi vill uppnå?
Då ska du söka tjänst på vår skola!
Ditt huvuduppdrag kommer att vara att planera, genomföra och följa upp en kvalitativ verksamhet på vår skolas fritidshem. Tillsammans med övrig fritidspersonal skapar du en verksamhet som är meningsfull och stimulerande för eleverna.
Dessutom kommer du i ett nära samarbete med lärare utveckla undervisningen under skoltid med syfte att stödja elever att nå en hög måluppfyllelse.
Tjänsten kan komma att infatta ett utvecklingsuppdrag med fokus fritids.

Kvalifikationer:

Du är fritidspedagog med högskolexamen eller motsvarande, alternativt har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-01-20

Arbetsgivarens referensnummer: A614538 - Kopia

Upplysningar lämnas av:

Anneli Hultin
Rektor
Telefon: 08-591 26733

Facklig(a) företrädare
Anna Strömberg
Lärarförbundet
E-post: anna.stromberg@sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan