Lediga jobb

Kartingenjör

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

På Stadsbyggnadskontoret arbetar cirka 130 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden och hanterar bygglov. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Stadsbyggnadskontoret är en arbetsplats med god sammanhållning och trivsel. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.

Kart och mätenhet på Stadsbyggnadskontoret har ett brett ansvarsområde från förvaltning av Sigtuna kommuns geografiska information till tillhandahållande av mät- och karttjänster inom samhällsbyggarområdet. Vi är 7 personer som arbetar med mätning, datainsamling, och olika typer av kartproduktion samt förvaltning av kommunens GIS-system och geodata.
Nu söker vi dig som vill stödja oss i vårt tillhandahållande av kartprodukter och GIS-tjänster till allmänhet och övriga förvaltningar.

Arbetsuppgifter inom kartområdet utgörs av ajourhållning av databaser och framställning av primärkartor, grundkartor, nybyggnadskartor samt specialanpassade kartprodukter. Vi ansvarar även för förvaltning av kommunens GIS-system och webkarta. Registrering av nya byggnader och adresser är också en del av vår vardag.

Vår tanke är att dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara framställning av nybyggnadskartor, grundkartor,
primärkartor och tomtkartor. Du kommer även att medverka i ajourhållning av våra geografiska data samt administration av
vårt GIS-system. I tjänsten ingår en hel del kundkontakter.

För kartframställning och ajourhållning använder vi TopoCad och AutoCad. Inom
GIS-verksamheten använder vi för närvarande Solen/MapInfo. För fotogrammetrisk datainsamling och modellering har vi en ESPA-station.

För mer information: http://sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Kartor-och-Matning-Lantmateri/

Arbetsuppgifter:

Dina huvudsakliga arbetetsuppgifter kommer att vara:
- Ansvarig för upprättande av nybyggnadskartor.
- Ansvarig för tillhandahållande primärkartor och tomtkartor.
- Medverka vid administration av vårt GIS-system Solen.
- Medverka vid för upprättande av grundkartor.
- Medverka vid ajourhållning av våra geografiska data.
- Medverka vid adressättning av belägenhetsadress.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en två- eller treårig yrkesutbildning som kart- eller GIS-ingenjör. Det är meriterande om du har erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter.
Som person är du flexibel som gärna provar nya arbetsuppgifter. Du kan självständigt utföra dina uppdrag med stort engagemang och hög grad av servicekänsla för kundernas behov. Vid behov tvekar du inte för att söka hjälp hos dina kolleger.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-05-14

Arbetsgivarens referensnummer: A654685

Upplysningar lämnas av:

Kennet Fredriksson
Kart och mätchef
Mobiltelefon: 073 - 666 33 70
Telefon: 08 - 591262 14
E-post: kenneth.fredriksson@ sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Eija Österberg
Sveriges Ingenjörer
Telefon: 08-591 261 96
E-post: eija.osterberg@sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan