Lediga jobb

Översiktlig planerare

Vill du ha en nyckelroll i den strategiska fysiska utvecklingen av Sigtuna? Då är detta tjänsten för dig!

Kan du tänka dig en kommun med ett mera gynnsamt läge än Sigtuna? Belägen mellan Stockholm och Uppsala, med Arlanda, E4:an och landets mest trafikerade järnväg inom sina gränser, har Sigtuna kommun ett gyllene tillfälle att skapa goda livsmiljöer både för våra idag 46 000 invånare och de i ständigt ökande takt tillkommande. Kan du komma på någon annan kommun som inrymmer både medeltidsstad, miljonprogramsområde, villastad, vidsträckt landsbygd och stora verksamhetsområden, däribland en flygplatsstad med stark internationell prägel?

Sigtuna har under en längre tid varit en av Sveriges snabbast växande kommuner med en stark tillväxt av bostäder och företagsetableringar. Som värdkommun för Arlanda flygplats är vi en viktig aktör i framväxten av en ny flygplatsstad och i utvecklingen av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. För att Sigtuna ska kunna växa på ett långsiktigt hållbart sätt ställs höga krav på kommunens översiktliga samhällsplanering. Stadsbyggnadskontoret ska säkerställa en översiktlig fysisk planering av hög kvalitet och som möjliggör önskad samhällsutveckling. En kommun som utformas med modern infrastruktur, grönområden och en välplanerad kollektivtrafik.

På stadsbyggnadskontoret arbetar vi ca 130 personer med uppgiften att göra kommunen till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Din placering kommer att vara på stadsbyggnadskontorets stab.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Arbetsuppgifter:

Vi söker dig som vill arbeta i ett brett perspektiv med översiktlig fysisk planering utifrån stadsbyggnadskontorets uppdrag om en hållbar kommun. Du blir kommunens samordnare och projektledare för arbete med översiktlig fysisk planering, program och utredningar. Du ska självständigt genomföra utredningsuppdrag vilket innebär att lägga upp arbetet, analysera och formulera förslag samt presentera dessa skriftligt och muntligt. Arbetet bygger på nära kontakt och förankring med många olika aktörer, både internt och externt där du bidrar med en helhetssyn och specifik kompetens i form av planläggning och lagstiftning. Arbetet bedrivs i nära dialog med politiker samt övriga förvaltningar och bolag inom kommunen. I dina arbetsuppgifter ingår även att föra medborgardialoger och att hålla i informationsmöten. Du kommer att arbeta med:

• översiktsplan och fördjupad översiktlig fysisk planering
• fördjupande sektorsplaner och planeringsunderlag
• samhällsbyggnads- och bostadsbyggnadsprogram
• att tillsammans med kommunledningskontoret delta i mellankommunala frågor, regionplanering och samverkan med statliga aktörer
• att ta fram förslag till remissyttranden
• andra strategiska planeringsfrågor som rör användningen av mark och vatten

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom fysisk planering, till exempel samhällsbyggnad med inriktning mot stadsplanering, samhällsplanerare, planeringsarkitekt eller motsvarande.

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete med översiktlig fysisk planering och ser gärna att du har erfarenhet av regional planering, infrastrukturplanering eller riksintressefrågor. Erfarenhet av arbete på kommun, länsstyrelse eller region är meriterande liksom erfarenhet av projektledning.

Du ska ha förmåga att driva, handlägga och leda utredningar, program och planer i olika skeden, vara lyhörd och ha lätt för att samarbeta. Arbetet kräver att du arbetar mål- och resultatorienterat. Du ska ha lätt för att strukturera och analysera för att kunna avväga mellan många motstående intressen och ge förslag på lösningar. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig och att göra presentationer i tal, skrift och bild.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Sigtuna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-24

Arbetsgivarens referensnummer: A655438

Upplysningar lämnas av:

Kristina Gewers
Stadsbyggnadschef
Telefon: 08-591 260 96
E-post: kristina.gewers@ sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Eija Österberg
Sveriges Ingenjörer
Telefon: 08-591 261 96
E-post: eija.osterberg@sigtuna.se

Lars Nilsson
Sveriges Arkitekter
Telefon: 08-591 262 02
E-post: lars.nilsson@sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan