Lediga jobb

Sätunaskolan söker förstelärare till åk 4-6Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Sigtuna stadsängar bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola.
Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan

Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Totalt går ca 380 elever på vår skola fördelade på förskoleklass-åk 6. Vår verksamhet har detta läsår även berikats med uppstart av en förberedelseklass för nyanlända elever.
Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd.

Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande.


Arbetsuppgifter:

Sigtunas kommunala skolor arbetar med Sigtunaboxen som innehåller IKT- informations och kommunikationsteknik, BFL-bedömning för lärande samt SUA-språkutvecklande arbetssätt. Du förväntas bidra och inspirera i detta arbete.

Läsåret 17/18 kommer fokus att ligga på utvecklingsarbete inom språkutvecklande arbetssätt och inkludering. I detta ingår kollegialt lärande som du tillsammans med ytterligare en förstelärare och en specialpedagog kommer att leda på Sätunaskolan.

Inom ramen för din tjänst som förstelärare tar du ansvar för att utveckla framgångsrika metoder och sprida dem i kollegiet och i det kommunövergripande nätverket. Du leder tillsammans med övriga förstelärare kommunens framgångsrika sambedömningar av nationella prov. Du ska även vara lokal lärarutbildare och ta emot lärarstudenter.

Kvalifikationer:

Behörig lärare med examensbevis och lärarlegitimation.
•Minst fyra år väl vitsordat arbete som behörig lärare.
•Använder IKT i elevers lärande.
•Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.
•Starkt intresse för att utveckla undervisningen i samarbete med elever, kollegor, nätverk och skolledning.

Som lärare utövar du ett tydligt ledarskap med god struktur i verksamheten.
Du är väl insatt i och kan omsätta läroplan och kursplan i praktisk handling.
Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov.
Samtidigt har du ett lösningsinriktat förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och social kompetens.
Du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift mot både barn och vuxna.
Struktur och ordning är en av utgångspunkterna i ditt arbete.

Erfarenhet krävs.
I din ansökan ska du beskriva:
•Hur du arbetar med bedömning för lärande, informations- och kommunikationsteknik och språkutvecklande arbetssätt idag.
•Hur du anpassar undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer.
•Hur du ser på samband mellan undervisningsstrategier och goda elevresultat.


Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-05-14

Arbetsgivarens referensnummer: A675876

Upplysningar lämnas av:

Anneli Hultin
Rektor
Mobiltelefon: 073 661 05 83
Telefon: 08 591 26733
E-post: anneli.hultin@sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Jeanette Rigvald
Lärare
E-post: jeanette.rigvald@ edu.sigtuna.se

Anna Strömberg
Lärarförbundet
Telefon: 08-59126581
E-post: anna.stromberg@sigtuna.se

Ylva Hellgren
Lärarnas riksförbund
Mobiltelefon: 0707370328

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan