Lediga jobb

Förskollärare/ Barnskötare till Norrbacka förskolor

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Sigtuna stadsängar bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola.
Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan


Vi vill att det ska vara roligt, spännande och utvecklande för barnen att komma till oss och att föräldrarna ska känna sig trygga och nöjda när de lämnar sina barn.
Vi vill att barnen ska få en inspirerande miljö utifrån sin mognadsnivå med så få avbrott i leken som möjligt och gott om tid att öva och pröva det som intresserar dem. Vi vill också att barnen ska få ett rikt språk och därför är musik, rörelse, drama och skapande viktigt. Lek och lärande går i varandra och vi vuxna stimulerar barnen till att våga pröva nya utmaningar och vilja forska vidare.

Arbetsuppgifter:

På Norrbacka förskolor inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi vars främsta mål är att uppmuntra barnen att träna alla sina sinnen, alla sina hundra språk.
Vår verksamhet har sin grund i en lyssnande pedagogik. Det innebär att verksamheten och miljön formas utifrån barnens erfarenhetsvärld där ett meningsskapande kan byggas.
Vi vill organisera oss i projektarbeten där barnens inflytande är självklar.
Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för oss där barnen kan få makt över sitt eget lärande och vara delaktiga i verksamhetens utformning.
På våra förskolor finns bade pedagogista, ateljerista och vi har även en torgpedagog.

Vi behöver förskollärare som delar vår barnsyn och vårt arbetssätt där Reggio Emilias filosofi tar en stor plats i vår verksamhet.


I vår kommun finns mycket kunskap om Reggio Emilias filosofi vilket innebär att vi som förskola har lätt att utveckla vår verksamhet med stöd och förståelse för våra processer.

Vårt kommun gemensamma projekt är Hållbar framtid, ett initiativ av Reggio Emilia institutet. Vår pedagogista reflekterar tillsammans med oss och starker oss i vårt systematiska kvalitetsarbetete som inbegriper pedagogisk dokumentation.
I våra mål för 2017 har kommunen dessutom valt att lägga ett extra fokus på IT-området. Här ser vi spännande möjligheter att utveckla barnens lärmiljöer med fantasieggande och kreativa digitala material.

I ditt arbete som förskollärare ligger att omsätta läroplanens mål och intentioner till praktiken så att den utbildning barnen har rätt till kan erbjudas.

Kvalifikationer:

Krav: Förskollärarexamen/Barnskötarutbildning
Förskollärarelegitimation eller nyexaminerad i väntan på leg.

Meriterande:
Erfarenhet av ett Reggio inspirerat arbetssätt
Kunskap om pedagogisk dokumentation Kunskaper i IT / digital teknik

Erfarenhet är inget krav men nyfikenhet, intresse och engagemang är viktigt och något vi vill att du delar med oss.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde november 2017
Antal platser: 3

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-27

Arbetsgivarens referensnummer: A721441

Upplysningar lämnas av:

Marie Ulvmar
Förskolechef
Mobiltelefon: 070 524 0108
Telefon: 08 591 26432
E-post: marie.ulvmar@sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Fackliga företrädare
Se kommunens hemsida
Telefon: www.sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan