Lediga jobb

Sätunaskolan söker musiklärare

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan

Sätunaskolan är en modern skola som har ett stort fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Totalt går ca 370 elever på vår skola fördelade på förskoleklass-åk 6. Vår verksamhet har detta läsår även berikats med uppstart av en förberedelseklass för nyanlända elever.

Vi har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling. I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt, och att social- och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd.

Vår skola ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där vi alla är medskapande till utveckling och lärande.

För mer information: http://www.sigtuna.se

Arbetsuppgifter:

Du kommer att undervisa i musik åk 3-6 i grupper med ca 15 elever i varje grupp, en tjänst som är på ca 60 %. Är du behörig i ytterligare ett eller flera ämnen kan tjänsten bli på 100 %.
Ditt uppdrag innefattar planering och bedömning enligt Lgr 11 med en stark intention av att alla elever ska nå goda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang.

Kvalifikationer:

Du är behörig lärare i musik och eventuellt fler ämnen.
Du har goda ledaregenskaper och är didaktiskt yrkesskicklig.
Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
Kunskaper och erfarenhet av pedagogiskt IT-arbete som en naturlig del av undervisningen är meriterande.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-04-30

Arbetsgivarens referensnummer: A667975

Upplysningar lämnas av:

Anneli Hultin
Rektor
Mobiltelefon: 073 661 05 83
Telefon: 08 591 26733
E-post: anneli.hultin@sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Anna Strömberg
Lärarförbundet
Telefon: 08-59126581
E-post: anna.stromberg@sigtuna.se

Ylva Hellgren
Lärarnas riksförbund
Mobiltelefon: 0707370328

Jeanette Rigvald
Lärare
E-post: jeanette.rigvald@ edu.sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan