Lediga jobb

Förskollärare, lärare i förskoleklass Galaxskolan

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

För barn med funktionshinder finns särskolan, som har två parallella former: grundsärskola och träningsskola.
Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan

Galaxskolan är en F-6 skola med ca 350 elever som går i två paralleller. Fritidshemmet är en viktig del av skolan och har ca 200 elever inskrivna. Skolan ligger strategiskt mitt i kommunen, i Steninge och verksamheten flyttade in i helt nya moderna och ändamålsenliga lokaler i november 2015.
Skolan har en god digital lärmiljö och alla elever har en egen lärplatta. Lärarna på skolan har både en dator och en lärplatta för att kunna möta eleverna i deras utveckling och lärande.
Elevernas lärande, studiero och trivsel står i fokus och verksamheten präglas av nyfikenhet, utveckling och goda resultat. Personalen på skolan har ett stort engagemang och bidrar till att eleverna känner sig trygga.

Arbetsuppgifter:

Galaxskolan är en av Sigtuna kommuns kompetensenheter, det innebär att vi håller på att bygga upp en organisation med förstärkt kompetens för at möjliggöra en bra utbildning för alla elever. Tillsammans med arbetslaget i förskoleklass kommer du att arbeta för att våra elever ska få den bästa skolgången och utvecklas maximalt utifrån sin egen förmåga. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen både enskilt och tillsammans med kollegorna på skolan. Som förskollärare har du ansvarar för att värna om förskolepedagogiken och vara en länk mellan förskola-skola-fritidshem. För att eleverna ska få en trygg och bra start i skolan arbetar du både i förskoleklass och på fritids. Du förväntas att arbeta med den digitala tekniken för att inspirera och möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt. Du kommer att arbeta och utveckla bedömning för lärare (BFL)tillsammans med dina elever och kollegorna. då BFL och IT är två av skolans fokus områden.

Kvalifikationer:

Förskolärare eller lärare i förskoleklass

Erfarenhet:

Ingen erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Vi ser gärna att du börjar arbeta under våren, dock senast 170807
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-31

Arbetsgivarens referensnummer: A660855

Upplysningar lämnas av:

Susanne Calland
Rektor Galaxskolan
Telefon: 08-59126613
E-post: susanne.calland@ sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Kenny Bengtsson
Lärarförbundet
Mobiltelefon: 070 6365314
E-post: kenny.bengtsson@ edu.sigtuna.se

Aini Backman
Lärarnas Riksförbund
Mobiltelefon: 070-3469609
Telefon: 08 59126617
E-post: aini.backman@ edu.sigtuna.se

Fackliga företrädare
Se kommunens hemsida
Telefon: www.sigtuna.se

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan