Lediga jobb

Projektledare exploatering

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Sigtuna stadsängar bygger vi hållbart för framtiden.

I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Vi tror på allas lika värde, kvalitet i fokus, uppdragsgivarens förtroende och att olikheter berikar.

Kan du tänka dig en kommun med ett mera gynnsamt läge än Sigtuna? Kan du komma på någon annan kommun som inrymmer både medeltidsstad, miljonprogramsområden, villastad, vidsträckt landsbygd och stora verksamhetsområden, däribland en flygplatsstad med stark internationell prägel? Belägen mellan Stockholm och Uppsala, med Arlanda, E4:an och landets mest trafikerade järnväg inom sina gränser sitter Sigtuna kommun på ett gyllene tillfälle att skapa goda stadsmiljöer både för våra idag snart 50 000 invånare och de ständigt tillkommande. Sigtuna har under en längre tid varit en av Sveriges snabbast växande kommuner med en stark tillväxt av bostäder och företagsetableringar. Och här finns det fortfarande mark att bebygga många år framåt.

På stadsbyggnadskontoret arbetar ca 130 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar och realiserar nya stadsmiljöer, handlägger bygglov, projekterar och bygger gator mm. På mark- och exploateringsenheten arbetar fem medarbetare och vi är en av fem enheter på stadsbyggnadskontoret. Inom enheten arbetar vi målmedvetet med utveckling av våra processer där medarbetaren förväntas ta ett stort ansvar.

Stadsbyggnadskontoret är placerat i vårt fina kommunhus i Märsta, med snabba kommunikationer både söderut och norrut.

För mer information: http://www.sigtuna.kommun.se

Arbetsuppgifter:

Du kommer att leda eller delta i stadsbyggnadsprojekt i en av Sveriges mest expansiva kommuner. Beroende på din profil, erfarenhet och dina intressen kan du få ansvaret för intressanta projekt av olika karaktär:
• I utmärkt kollektivtrafikläge invid pendeltågsstationen i Rosersberg finns stora kommunala markinnehav. Vi har inlett ett programarbete för området. Här kommer vi att bygga en helt ny stadsdel med tusentals bostäder. Är du rätt person för att vara huvudprojektledare för projektet? Vi vill ta ett helhetsgrepp och har höga ambitioner. Men vad är det för stadsdel vi vill skapa? Hur ska vi utforma våra processer för att nå bästa resultat? Och hur kan vi använda markägandet för att höja kvaliteten?
• Sigtuna kommun har ett stort markinnehav i såväl Märsta som Rosersberg och Sigtuna stad, samt mark i lantligare lägen för mera långsiktiga behov, där vi markanvisar och initierar planläggning. Vill du leda stora och små stadsbyggnadsprojekt av varierande karaktär?
• Det finns flera större och mindre privata markägare inom kommunen, som vill exploatera sin mark för bostadsbebyggelse. Kan du ansvara för att ta in medel för genomförandet av allmän plats och driva kommunens del av projektet på ett rationellt och hållbart sätt?
• Sigtuna kommun är attraktiv för företag av olika slag att etablera sig i. Vill du leda projekt som handlar om att exploatera verksamhetsområden på kommunal mark eller bistå exploatörer i att realisera verksamhetsprojekt på egen mark?
• Sigtuna kommun har de senaste åren växt snabbt och byggt ut organisationen kring stadsbyggandet. Vi vill formera våra processer så vi kan bibehålla en hög kvalitet och effektivitet samtidigt som organisationen växer. Är du rätt person att leda arbetet att tillsammans med konsulter och representanter från andra delar av stadsbyggnadskontoret förfina våra arbetssätt i projekten?

Du kommer i ditt arbete att hantera markfrågor, köp och försäljningar, exploateringsavtal, genomförandeavtal samt markanvisningsavtal. Du kommer att vara en viktig del i vårt team kring stadsbyggnadsprojekt och markfrågor.

I arbetet ingår skriftlig och muntlig kommunikation, exempelvis med konsulter, markägare och byggföretag och att föredra ärenden för politiken. Du bidrar liksom våra övriga medarbetare till att utveckla våra arbetsprocesser.

Inom Stadsbyggnadskontoret arbetar vi tätt ihop över enhetsgränserna. Vi försöker undvika att arbeta i stuprör utan tar oss an frågor med ett brett perspektiv.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en passande högskolekompetens; civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad/lantmäteri eller annan lämplig utbildning inom samhällsplaneringsområdet. Arbetet är brett och omväxlande och personlig lämplighet och förmåga att driva projekt framåt är viktigt.

Du är serviceinriktad, kreativ och analytisk och van att ha många bollar i luften. Du har lätt att arbeta mot uppsatta mål och värnar om ett gott resultat. Du är van att arbeta tillsammans med andra i grupp och i projektform.

Du har lätt att skapa nya kontakter, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är intresserad av stadsutvecklingsfrågor och engagerad i dina arbetsuppgifter. Du kan argumentera för dina idéer. Vana vid något slags förhandlingar är meriterande, liksom vana att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Sigtuna kommun erbjuder friskvårdsbidrag och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid!

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-05-16

Arbetsgivarens referensnummer: A674817

Upplysningar lämnas av:

Germund Landqvist
Mark- och exploateringschef
Telefon: 08-591 260 88
E-post: germund.landqvist@ sigtuna.se

Facklig(a) företrädare
Eija Österberg
Sveriges Ingenjörer
Telefon: 08-591 261 96
E-post: eija.osterberg@sigtuna.se

Facklig företrädare, se kommunens hemsida.

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan