Lediga jobb

Enhteschef Gatudrift

Sigtuna kommun är en framtids- och tillväxtkommun med 47 000 invånare boende i någon av våra tätorter Märsta, Rosersberg, Sigtuna stad eller på vår levande landsbygd. Nästan 30 000 arbetstillfällen finns i kommunen varav 20 000 på Arlanda flygplats. Innovation och hållbara logistiklösningar för framtiden har blivit kännetecknande för Rosersbergs industriområde och i Norra Sigtuna stad bygger vi hållbart för framtiden.
Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.

På stadsbyggnadskontoret finns fem avdelningar med cirka 130 medarbetare som ansvarar för att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i.
Teknik och natur är en av dessa fem avdelningar. Teknik och natur ansvarar för driften av kommunens gator, gång- och cykelvägar, parker, skogar, skol- och förskolegårdar samt lekplatser. Avdelningen ansvarar även för bl.a. trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning, VA drift och nyanläggning av gator, torg, infrastruktur och VA.

För mer information: http://cv.unikresurs.se/cv/assignment.jsp?tc=cv&id=4752

Arbetsuppgifter:

I rollen som enhetschef gatudrift ansvarar du för att leda, planera samt utveckla arbetet med drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät. Du har planerings- och budgetansvar för den egna verksamheten som består utav skötsel och underhåll för gator, vägar, cykel- och gångbanor, torg, samt parkeringar. Som enhetschef ansvarar du för investeringsplaneringen av våra verksamhetsfordon och är involverad i upphandlingar vid nyinvesteringar av fordon och tjänster. Du har huvudansvaret för kommunens vinterväghållning och ingår själv i beredskapen. Du kommer ha kontakt med myndigheter, entreprenörer, allmänheten samt andra delar av kommunens förvaltningar. Som enhetschef gatudrift har du personalansvar för ca 10 medarbetare. Du genomför medarbetar- och lönesamtal samt har ansvaret för att verksamheten fungerar väl. Du rapporterar till chef för Teknik och Natur och ingår i dennes ledningsgrupp.

Kvalifikationer:

Du har relevant utbildning och flerårig erfarenhet av att leda arbete med drift- och underhåll av offentlig infrastruktur, som beställare eller som leverantör. Har du tidigare haft en chefsroll är det en merit. Du har tidigare haft budgetansvar och arbetat som beställare av konsulter och entreprenörer. Arbetslivserfarenhet från en politisk styrd organisation är en merit. Din förmåga att hantera det svenska språket i såväl tal som skrift är god. B-körkort är ett skallkrav. Som enhetschef gatudrift kommer du ha interna och externa kontakter och det är därför viktigt att du kan förmedla information på ett tydligt sätt. Du är bra på att lyssna och lyfter både egna och andras idéer om hur verksamheten kan utvecklas. Du initierar förändrings- och utvecklingsinsatser och kan själv komma med kreativa förslag. Du arbetar resultat- och målinriktat och bidrar till att nå både gemensamma och specifika mål.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Som anställd på Sigtuna kommun får du ett stort eget ansvar och blir en viktig person på avdelningen. Sigtuna kommun erbjuder ett utvecklande, dynamisk och varierande arbete och för rätt person finns bra utvecklingsmöjligheter. Sigtuna kommun är en växande kommun där stämningen är öppen, trivsam och prestigelös.
I Sigtuna kommun har vi ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna.

Låter det intressant och du har vad som krävs för rollen? Välkommen med din ansökan! Sigtuna samarbetar med Unik Resurs i denna rekrytering. Vid eventuella frågor, kontakta Galina Psibilskiene 0736-560466 galina.psibilskiene@unikresurs.se eller Stefan Bölin 076-7781501 stefan.bolin@unikresurs.se. Visa intresse snarast, dock senast 30 april, genom att gå in på www.unikresurs.se. Bifoga där ett cv och kortare brev. Utvärdering av inkomna intresseanmälningar sker löpande.


Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Visa intresse snarast, dock senast 30 april, genom att gå in på www.unikresurs.se. Bifoga där ett cv och kortare brev. Utvärdering av inkomna intresseanmälningar sker löpande.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-04-30

Arbetsgivarens referensnummer: A670746

Upplysningar lämnas av:

Galina Psibilskiene
Mobiltelefon: 0736-560466

Stefan Bölin
Mobiltelefon: 0767-781501

Tillbaka

«Fler lediga tjänster
Synpunkter & felanmälan