Garnsvikens naturreservat – förslaget ute på samråd

2017-06-21

Sigtuna kommun bildar ett naturreservat i Garnsviken för att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer för växter och djur. I augusti 2017 kommer ett samrådsmöte hållas för kommunens invånare.

Garnsviken är en viktig del i kommunens friluftsliv. Här finns stora möjligheter att utveckla området så att det blir mer tillgängligt för besökare. Det är ett långsiktigt arbete för att utveckla och bevara natutrmiljöer för djur, växter och människor. I dag finns redan många arter i viken och syftet med reservatet är bland annat att dessa arter och vars miljöer skyddas så att de kan fortsätt leva här även i framtiden.

Välkommen till samråd

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 29 augusti på Wenngarns slott kl.18.00. Yttrandetiden för samrådet är från den 1 juli – 31 december och synpunkter på förslaget ska skickas till:

stadsbyggnadskontoret@sigtuna.se
Märk mailet med Garnsvikens naturreservat

eller:

Stadsbyggnadskontoret
Att: Garnsvikens naturreservat
Södergatan 20
195 85 Märsta

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation