Stipendier och priser

Nominera till årets ungdomsledare

Varje år delas ett stipendium ut till Årets ungdomsledare för ett utmärkt föreningsarbete inom fritidssektorn. Sista anmälningsdatum meddelas i lokalpressen i februari.

Priset är avsett som belöning för intressefyllt och framgångsrikt aktivt ledarskap under minst tre år inom fritidsverksamheten i Sigtuna kommun. Ansökan om pris bör omfatta intyg och andra handlingar som sökanden önskar åberopa. Förslag till pristagare kan även lämnas av enskild person eller organisation och skall då särskilt motiveras. Utmärkelsen kan tilldelas samma person endast en gång.

Nomineringar kan göras under hela året och mailas till: kulturochfritid@sigtuna.se eller postas till: Kultur- och fritidsförvaltningen, Sigtuna kommun, 195 85 Märsta. Blankett så att ni får med all information finns till höger.

Sigtuna kommun har anslog 2016 att 10 000 kronor  skulle delas ut som pris till årets ungdomsledare.

 

Nominera/ansök till kulturstipendium och kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden utser varje år kulturstipendiat/pristagare.  Sigtuna kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet och priset delas ut till personer som är bosatta i eller på annat sätt har anknytning till kommunen.

Ansökan om stipendium och pris bör omfatta intyg och andra handlingar som sökanden önskar åberopa. Förslag till pristagare kan även lämnas av enskild person eller organisation och skall då särskilt motiveras. Pris och/eller stipendium kan tilldelas samma person endast en gång.

Sista anmälningsdatum meddelas i lokalpressen i februari. Nomineringar kan göras under hela året och mailas till: kulturochfritid@sigtuna.se eller postas till: Kultur- och fritidsförvaltningen, Sigtuna kommun, 195 85 Märsta. Blankett så att ni får med all information finns till höger.

 

Förvaltningen delar även årligen ut Årets Förening, årets prestation och årets initiativ

Detta är av förvaltningens ledningsgrupp instiftade priser som delades ut för första gången 2013. De är på 5 000 kr vardera och vill uppmärksamma fler goda gärningar och initiativ som görs av föreningarna.  

 

Särskilt ungdomsstipendium kan sökas hela året

Särskilt ungdomsstipendium är avsett att nå ej föreningsaktiva ungdomar med fritidsaktiviteter och är enbart avsett för ungdomar i åldern 13-20 år

Exempel på aktiviteter man kan söka för är: spelningar, poesikvällar,
teater, skate, bygga och reparera ramper, multiarrangemang, turneringar,
fiskeläger, mötesplatser – aktiviteter som unga gjort för unga.

Se följande länk, Ungdomstipendium för mer information eller ladda hem Ansökningsblankett till höger som har alla information på baksidan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation