ApN -Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet, ApN, är en tjänst för närvarorapportering och bidragsansökan som Sigtuna kommun erbjuder från 1 februari 2014.

Syftet är att stödja och underlätta det administrativa arbetet för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som söker det kommunala verksamhetsbidraget  ”Årligt Verksamhetsbidrag - Fritid”. För föreningen betyder det bättre säkerhet, enklare administration, mindre risk att göra fel och snabbare utbetalning. För de föreningar som även söker det statliga lok-stödet underlättar det än mer. Samtidigt gör vi också en insats för miljön genom att spara massor av papper!

Inget dubbelarbete

För de föreningar som idag redan har medlemsregister och/eller närvaroregistrerar i något av  följande externa system, kan ApN importera uppgifter från: IdrottOnline (RF), MyClub, SportAdmin, Attendance, Sportnik, Laget.se, Svenska Lag, @Medlem och Friskis & Svettis.

Arbeta smart när ni söker det kommunala bidraget

Ni söker antagligen också det statliga LOK? Lämna gärna in uppgifterna till oss, Sigtuna kommun, i samband att ni söker det statliga LOK bidraget!  Det som skall lämnas in till Sigtuna kommuns verksamhetsbidrag är för föregående kalenderår med inlämningsdag 15 mars. Det statliga LOK lämnas alltid för hösten den 25:e februari och då kan ni plocka upp den information ni lämnade 25 augusti som gällde våren. LOK söker ni för åldern 7-25 år men för 2016 behöver ni justera informationen tillåldern 7-20 för 2016.

För närvaro registrerat under 2017 kommer Sigtuna kommun ha samma ålderskategori som LOK med 7-25år., detta med ansökan 180315.  Allt för att underlätta arbetet för er föreningar.

 

Kom igång med ApN från början

Ni behöver utse en eller två föreningsadministratörer samt registrera föreningen. Den som ska vara "föreningsadministratör" för ApN kontaktar kommunadministratören Föreningskonsulenten

Mejla in följande uppgifter med föreningsadministratören:

 • personnummer (10 siffror)
 • användarnamn (t ex början på din mailadress, minst 6 tecken)
 • lösenord (minst 6 tecken)
 • mobilnummer
 • e-postadress
 • Föreningens organistaions nr
 • Föreningens Plusgiro eller Bankgiro
 • om ni idag redan använder något externt system, krävs ett ID-nummer från er leverantör.
  Är du ledare i föreningen? Ta kontakt med din föreningsadministratör (ofta er kanslist, om ni har sådan) för att få ett användarnamn och lösenord till Aktivitetskort på nätet

Observera! att ett ID från samarbetspartnern dock krävs innan data kan importeras, detta meddelar ni till kommunadministratören för ApN: Föreningskonsulenten.  


Hur rapporterar man till ApN - se även längre ned när året är slut.


Använder ni IdrottOnline (RF)?

 • Lämna in ovan iformation till Föreningskonsulenten.
 • Skapa .xml filer av er närvarorapportering.
 • Har ni inte tidigare sänt in ert 5-siffriga ID-nr från RF, bifoga detta.
 • Sänd detta till Föreningskonsulenten.

 

Använder ni SportAdmin?

 • Lämna in Förenings ID-nr. (3-4 siffror) som ni hittar under meny LOK stöd
  -> Inställningar samt lämna ovan information till Föreningskonsulenten.

När året är slut, logga in i ApN och godkänn er rapport och ta hand om eventuella krockar

Använder ni Laget.se?

 • Börja med att skicka in ert ID-nummer till er kommun. Ni hittar detta i admin på er klubbsida och under menyvalet LOK-stöd.
 • Klicka här på knappen "Skicka till ApN" Ni finner här ert ID-nummer samt en guide hur ni går tillväga därefter.

 

Om ni inte har ett externt system? Då kan ni även närvaroregistrera in ApN!

Vi kan hjälpa er importera medlemsregister från en vanlig Excelfil. Maila då en fil med tre kolumner, förnamn, efternamn och personnummer (10 siffror), till Föreningskonsulenten. Sedan kan ni skapa grupper och registrera direkt i ApN. Detta är gratis.

App till smartphone för föreningsledare

Det har varitproblem med APN-appen för den senaste versionen av iOS (Apple-operativsystemet). Vi har därför valt att byta spår, och kommer att publicera en webbläsar-baserad, mobilanpassad variant. Förhoppningen är att vi ska kunna gå ut med denna innan julhelgen 2016.

Läs mer på:  http://ukf.umea.se/aktivitetskort
Logg in på: https://aktivitetskort.se/


När Året börjar ta slut - vad behöver ni göra i ApN då?

 • Föreningar som registrerar aktiviteter i externa system behöver gå in och kontrollera krockar. De får ingen återkoppling i det externa systemet om krockande deltagartillfällen, utan måste ha en vana att se efter detta i APN regelbundet. Föreningsadministratörer uppmanas att  gå in i systemet och försöka rätta upp krockarna.http://ukf.umea.se/aktivitetskort (där det även går att läsa sig till hur man rättar krockar).

 

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Hitta direkt