Skicka E-post

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas iTill: Thomas Fäldt
Ämne:
Meddelande (max 500 tkn) Tecken kvar:
Ditt namn:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Inkludera fil
<P>För att kunna få svar på ditt mail måste du ange en e-postadress. Du får då också en kopia av meddelandet.</P>
   
   

Allmän handling

I princip all post från Sigtuna kommun blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.

--------------------------------------------------------

Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL).

I och med att du skickar e-post, beställer informationsmaterial och/eller lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt besöksformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Sigtuna kommun ska kunna nå dig när vi svarar på frågor och/eller postar informationsmaterial till dig.

Enligt personuppgiftslagen får ingen registrering ske utan personens medgivande. Genom att du klickar på ”Sänd” i formuläret godkänner du att Sigtuna kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 §). Information om behandling av personuppgifter lämnas av personuppgiftsombud Sundiata Owens, telefon 08-591 260 00. Ansökan enligt 26 § PuL tillställs Sigtuna kommun, 195 85 Märsta.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan