Mina sidor

Mina sidor används för att du skall kunna spara information om dina ärenden hos Sigtuna kommun när du loggar in med e-legitimation.  Mina sidor kommer att fungera med de nya digitala tjänster som läggs till från 2017.  Du hittar inloggningen längre ned.

Mina sidor är under utveckling och därför kan du inte följa status på alla dina ärenden. Tidigare digital tjänster har tagits fram av andra leverantörer och kan inte lagras under denna tjänst.  

I dagsläget fungerar följande digitala tjänster med Mina sidor:

 • Gymnasieskolan - Ansökan om ersättning för resor
 • Gymnasieskolan - Ansökan om inackorderingsbidrag
 • Gymnasieskolan - Ansökan till svensk skola i utlandet
 • Gymnasieskolan, Komvux & SFI - Beställning av betygskopior
 • Livsmedel - Anmälan om misstänkt matförgiftning
 • Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
 • Livsmedel - Klagomål på livsmedel
 • Livsmedel - Ändring av livsmedelsverksamhet
 • Miljö och hälsa - Anmälan om bassängbad
 • Miljö och hälsa - Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola
 • Miljö och hälsa - Anmälan om hygienisk behandling
 • Miljö och hälsa - Ansökan om installation av värmepump
 • Omsorg, stöd & socialtjänst - Ansökan om SoL
 • Omsorg, stöd & socialtjänst - Begäran om särskilda insatser enligt LSS
 • Omsorg, stöd & socialtjänst - Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift
 • Trafik och parkering - Ansökan om arbete på väg: Schakt
 • Trafik och parkering - Ansökan om arbete på väg: TA-plan
 • Trafik och parkering - Ansökan om dispens för trafikering och/eller parkering
 • Trafik och parkering - Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 • Trafik och parkering - Ansökan om transportdispens
 • Trafik och parkering - Begäran om flyttning av fordon från tomtmark

 

Anmälan om bassängbad