Kartor och mätning

Stadsbyggnadskontorets geodataenhet producerar och ajourhåller de kartprodukter som används av kommunen i den egna verksamheten och av externa kunder.

Kartorna framställs med handhavande av flygbilder, mätningar och beräkningar.

Sigtunakartan - ny webbkarta

Vi lanserar kommunens nya webbkarta, Sigtunakartan. Just nu kan man se gällande detaljplaner och pågående detaljplaneprojekt i kartan. Kartan kommer innehålla mer information inom kort. Gå till Sigtunakartan

 

Kartor

Läs mer om våra olika kartprodukter och digitala kartor.

Mätningsteknisk service

Kart- och mätavdelningen utför även mätningsteknisk service på uppdrag, till exempel utstakning av hus, kontrollmätning, påvisning av gränsmarkeringar, inmätningsuppdrag av olika slag, mätning för olika projekteringsunderlag .

Fastighetsbildning

I samverkan med Lantmäteriet i Stockholms län utför vi också förrättningsförberedelser inom kommunen.

Beställa karta eller mätuppdrag

Behöver du kartor, flygbilder över Sigtuna kommun eller är i behov av mätningsteknisk service, använd våra digitala tjänster

 

Flygbild över Sigtuna

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation