Trafikregler

Trafikregler gäller överallt och är något som alla trafikanter bör känna till. På den här sidan samlar vi vad som gäller inom Sigtuna kommun, oavsett om du rör dig per fot, cykel eller motor.

Lokala och rikstäckande regler

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276). Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om.

Kommunens föreskrifter gäller främst tätorterna, medan länsstyrelsens föreskrifter reglerar det statliga vägnätet; både de regionala vägarna och de mindre vägarna på landsbygden.

De kommunala föreskrifterna reglerar bland annat vad som är tättbebyggt område utifrån trafikhänseendet, hur fort du få köra på tätorternas gatunät, var och hur du får parkera mm. De lokala trafikföreskrifterna finns att läsa på Svensk Trafikföreskriftssamling.

Trafikregler gäller överallt

Trafikreglerna gäller både på vägarna och i terrängen, dvs allt som inte är väg . De gäller alla trafikanter.

Många trafikföreskrifter är skyltade med vägmärken i enlighet med vägmärkesförordningen (SFS  2007:90), men många trafikregler förutsätts man kunna utan att de är skyltade. I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) finns till exempel grundläggande regler för alla trafikanter:

  • För att undvika trafikolyckor ska Du iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.
  • Du ska uppträda så att du inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
  • Du ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Du ska följa de anvisningar för trafiken som meddelas via vägmärke, vägmarkering, trafiksignal eller trafikvakt.

Trafikregler inom tättbebyggda områden

Nedan är en översiktlig illustration över s.k. tättbyggda områden inom Sigtuna kommun. Här gäller särskilda regler för hastighet och parkering enligt trafikförordningen. I högerspalten finns detaljerade kartor över dessa områden.

  • (17§) Maxhastighet 50 km/tim
  • (48§) Fordon får inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng (dvs inte väg)
  • (49§a) Parkering under max 24 timmar vardagar, utom vardag före sön- eller helgdag.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar