Så här ansöker du!

Så här går det till när du ska ansöka om bidrag för att anpassa bostaden och vad du behöver skicka in tillsammans med en ansökan.

Du ansöker om bidrag för att anpassa bostaden genom att skicka in en ansökningsblankett, medicinskt intyg och andra underlag som behövs till Bostadsanpassningsavdelningen. Handläggaren går igenom de inkomna handlingarna och bedömer om du kan få bidrag.

Eventuellt behövs ett hembesök för att diskutera anpassningen på plats. Du kommer att få ett brev från oss med beslut om bidrag. Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört. När du är nöjd och vi har kontrollerat anpassningen kan vi betala ut ditt bidrag.

Ansökan

Du ansöker om bidrag för att anpassa bostaden genom att fylla i en blankett och skicka in den och de intyg och andra underlag som behövs.

Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast. De kan utreda om det är ett hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

Vad ska finnas med i en ansökan?

 • Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblankett
 • Intyg om funktionsnedsättning
 • Medgivande från fastighetsägaren
 • Offert eller kostnadsberäkning

I vissa fall kan det också behövas ritningar och godkännande från bygglovavdelningen.

Ju mer komplett din ansökan är desto snabbare kan vi fatta beslut.

Tycker du att det är svårt att göra en ansökan kan du kontakta oss. Vi hjälper dig med din ansökan. Du kan också få hjälp att ta in offerter från hantverkare, söka fastighetsägarens medgivande, söka bygglov eller göra bygganmälan.

Intyg om din funktionsnedsättning kan vi inte hjälpa till med, det måste du ordna själv.

 

Ansökningsblanketten

Det är viktigt att du beskriver vad du vill söka bidrag för på blanketten. Det ska du göra även om det står i dina intyg.

Det är också viktigt att du skriver under blanketten.

Intyg om funktionsnedsättning

Intyget ska:

 • Beskriva din funktionsnedsättning.
 • Beskriva om ni försökt lösa problemet på annat sätt, till exempel med olika hjälpmedel.
 • Intyga behov av anpassning.

Den som skriver intyget ska vara en:

 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Läkare
 • Annan medicinskt sakkunnig

Offert eller kostnadsberäkning

Det bidrag du söker ska vara rimligt i förhållande till det du vill göra. För att vi ska kunna bedöma det behöver du skicka med en offert eller en kostnadsberäkning från den leverantör du vill anlita. Det ska stå:

 • Företagets namn och organisationsnummer´
 • Uppgift om att företaget är momsregistrerat och har F-skattebevis
 • Vad som ingår i priset, det vill säga vad du tänkt göra och vad det kostar

Om vi tycker att kostnaden är för hög kan vi ta in jämförande offerter.

Medgivande från fastighetsägaren

 • Du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag ska fråga din hyresvärd om du behöver ett medgivande för anpassningsåtgärden.
 • Du som bor i en bostadsrätt ska fråga styrelsen i din bostadsrättförening om du behöver ett medgivande  för anpassningsåtgärden.

Enligt hyreslagens och bostadsrättslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för förändringar du gjort utan fastighetsägarens medgivande.

Om din fastighetsägare medger att du får genomföra anpassningsåtgärden bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, tex att du får genomföra åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall.

Bygglov, anmälan

Vissa åtgärder kan erfordra bygglov eller anmälan.

Om du vill göra arbetet själv

Om du själv vill göra arbetet så kan du bara få bidrag för materialet. Då skickar du med ett kvitto eller en beräkning på hur mycket materialet kostar.
För att du ska få göra arbetet själv måste du kunna göra det på rätt sätt och följa byggregler och regler för tillgänglighet.

Om anpassningen behöver repareras

Du kan ansöka om bidrag för reparation och service av tekniskt avancerad utrustning. Det gäller till exempel hiss, höj och sänkbar inredning och automatisk dörröppnare.

Du kan inte få bidrag för normalt fastighetsunderhåll eller byggtekniska brister.

Återställning

Du som bor i eget hem beviljas inte bidrag till återställning för utförda anpassningsåtgärder.

Ägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus eller bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag. Bostadsrättsföreningar kan bara söka för återställning av anpassningar i föreningens gemensamma utrymmen, inte för återställning av anpassningsåtgärder utförda inne i bostadsrättslägenheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation