Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om bostadsanpassningsbidraget.

 

Får/äger man den anpassning som man fått installerad?

JA, du äger den anpassningen som är gjord.

Svaret uppdaterat 07 Mars 2016

 

Spisvakten behövs inte längre, kan ni hämta den?

Återställning av spisvakt kan bara sökas av fastighetsägare till hyreshus. Har du bostadsrätt eller eget hem lämnas inte bidrag för återställning.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

  

Täcker bidraget hela kostnaden för bostadsanpassningen?

Ja, bidraget täcker hela kostnaden för nödvändiga anpassningsåtgärder. Om du väljer ett dyrare utförande än vad som är nödvändigt (t ex ett dyrare kakel) får du själv stå för merkostnaden.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

  

Jag ska flytta och vill ha min anpassning borttagen/återställd

Din fastighetsägare har i samband med anpassningen godkänt åtgärden utan återställningskrav gentemot dig. Fastighetsägaren kan söka återställningsbidrag.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

 

Kan min biståndsbedömare skriva intyg för bostadsanpassning?

Nej, intyg för bostadsanpassning skall utfärdas av någon medicinskt sakkunnig t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller distriktssköterska.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

  

Jag hör inte ringklockan på dörren, jag behöver ha en med hög ringsignal, kan ni hjälpa mig?

Ringklockan är inte en fast installation och kan därför inte bekostas med bostadsanpassningsbidrag. Om de förstärkta ringsignaler som finns att köpa  hos låssmed inte hjälper dig tillräckligt kan du vända dig till din hörcentral för vidare information.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

  

Måste jag vara skriven på den adress där jag ska söka bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för att anpassa den bostad du är stadigvarande boende i, du behöver inte vara skriven på den adressen.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

  

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa mitt fritidshus?

Nej, bostadsanpassningsbidrag lämnas enbart för att anpassa den permanenta bostaden.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

  

Kan jag göra något själv som gör att mitt ärende går fortare?

Du kan själv se till att din ansökan är komplett d v s att den innehåller ansökningsblankett, intyg, offert och fastighetsägarens medgivande.
En komplett ansökan handläggs direkt.

Svaret uppdaterat 29 februari 2016

 

Hur gör jag med en trapphiss i en villa som inte längre behövs?

När det gäller småhus är det ägaren som svarar för att ta bort den.

Möjligtvis kan du kontakta kommunen om de är intresserade att återanvända den.

Svaret uppdaterat 07 Mars 2016

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation