Aktuella projekt

Stadsbyggnadskontoret informerar fortlöpande med aktuell information om olika samhällsbyggnadsprojekt som berör våra medborgare/invånare i vardagen. 

Kommunala fastigheter

Förutom samhällsbyggnad, har kommunen även ett stort antal fastigheter i kommunen som på olika sätt kommer invånarna till del. Klicka på länken för mer information om kommunens fastigheter

Väg 263

Trafikverket gör även flera arbeten på väg 263. Du hittar mer information här.

Elvägsprojekt Rosersberg-Arlanda

Sedan 2015 pågår en försöksverksamhet för elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde. Projektet sker på uppdrag av Trafikverket och drivs av ett konsortiet eRoadArlanda.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan