Välkommen till Sigtuna kommuns grundsärskolan

För närvarande är 58 elever mottagna i grundsärskolan. Vi arbetar i team. I teamet ingår en till två pedagoger, elev- och personliga assistenter. Vi samarbetar även med Centralskolans praktiskt estetiska lärare.

bild bitr rektor Ann Jansson
Ansvarig för grundsärskolans verksamhet är  rektor, Ann Jansson.

Fakta

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

 

Inkludering

Eleverna inkluderas utifrån deras förmågor och förutsättningar, ibland både enskilt och i grupp mellan de olika grundsärskoleteamen och med grundskolans olika elevgrupper.

 

Värdegrunden 

Eleverna i träningsskolan arbetar kontinuerligt med de olika delarna i värdegrundsblomman. Eleverna i grundsärskolan startar varje hösttermin med ett värdegrundstema.

bild värdegrundsblomma gjord av elever i grundsärskolan

 

Arbetslagets Team:

Inger Ahlgren Dahl Team A
Marie Bergfeldt Team A

Minna Engstrand Team B
Carina Lundqvist 
Team B

Helga Eriksson Team C
Marie Flodin Stark Team C

Arne Hägervik Team D
Karin Damlin Team D

Cathrine Liljekvist Team E
Emelie Larsson Team E

Monica Malmberg Team F
Josefine Andersson Team F
Marie Ljus Team F

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

INVIGNING 17 JAN KL:14

Hitta direkt

AKTUELLT

Verksamhetens kvalité är enligt Skolinspektionen mycket bra och det visar deras beslut efter tillsynen den 30 mars 2017.
Inte ett enda nedslag. Verksamheten uppfyller författningarnas krav i alla delar inom de arbetsområden som granskats.

Skolinspektionens beslut

Jämförelse resultat av föräldraenkät 2014-2016 skola/fritids

Föräldraenkät jmf skola 14-16

Föräldraenkät jmf fritids 14-16