Välkommen till Sigtuna kommuns grundsärskolan

För närvarande är 52 elever mottagna i grundsärskolan. Vi arbetar i team. I teamet ingår en till två pedagoger, elev- och personliga assistenter. Vi samarbetar även med Centralskolans praktiskt estetiska lärare.

bild bitr rektor Ann Jansson
Ansvarig för grundsärskolans verksamhet är  rektor, Ann Jansson.

Fakta

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

 

Inkludering

Eleverna inkluderas ibland både enskilt och i grupp mellan de olika grundsärskoleteamen och med grundskolans olika elevgrupper.

 

Värdegrunden 

Eleverna i träningsskolan arbetar kontinuerligt med de olika delarna i värdegrundsblomman. Eleverna i grundsärskolan startar varje hösttermin med ett värdegrundstema.

bild värdegrundsblomma gjord av elever i grundsärskolan

 

Arbetslagets Team:

Inger Ahlgren Dahl Team A
Marie Bergfeldt Team A

Kajsa Christiansson Team B
Marie Flodin Stark Team B

Helga Eriksson Team C
Marie Ljus Team C

Arne Hägervik Team D
Karin Damlin Team D

Cathrine Liljekvist Team E
Kari Cedergren Team E

Monica Malmberg Team F
Josefine Andersson Team F

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

AKTUELLT

Verksamhetens kvalité är enligt Skolinspektionen mycket bra och det visar deras beslut efter tillsynen den 30 mars 2017.
Inte ett enda nedslag. Verksamheten uppfyller författningarnas krav i alla delar inom de arbetsområden som granskats.

Skolinspektionens beslut

Resultat av föräldraenkät nov 2016 grundsärskolan 

Föräldraenkät skola

Föräldraenkät fritids