Viktig information

2017-03-31

Hjälp oss att få stopp på lössen


Huvudlöss
är ofta ett vanligt problem bland skolbarn, förskolebarn och i familjer. Vem som helst kan få huvudlöss det har inget med hygien att göra. Det har nu visat sig att huvudlöss finns bland flera elever på Galaxskolan. För att vi ska få ett stopp på detta är det otroligt viktigt att alla hjälper till. Läs därför noga denna infor­mation.

Vi vill att du som förälder kontrollerar om ditt barn verkar ha huvudlöss. Följ instruktioner och ev. behandlingsanvisningar som beskrivs. Vi är tacksamma om du som har skolbarn också meddelar skolsköterskan om ditt barn har tecken på huvudlöss. Det gör det lättare för skolhälsovården att få veta hur många barn i skolan som är smittade. Skolsköterskan lämnar också gärna ytterligare information om något är oklart.

 

För att stoppa smittspridningen är det viktigt att alla familjer följer instruktionerna:

  • Senast kvällen lördagen den 1/4 vill vi att du luskammar ditt barn och resten av familjemedlemmarna med en speciell luskam (finns på apoteket). Alla ska även kammas söndagen den 2/4.
  • Finns det tecken på huvudlöss gör en medicinsk behandling, kontakta apoteket för hjälp med preparat. Behandlingen görs under helgen.
  • Meddela skolsköterskan, Riikka Leino om ditt barn har haft tecken på huvudlöss i början på vecka 14, helst via e-post; riikka.leino@sigtuna.se eller via telefon 08-591 266 21
  • Då det är svårt att upptäcka löss behöver alla kammas även nästa helg dvs. 8-9/4

 

Om huvudlöss

Huvudlusen är en insekt, ungefär 2 mm lång, som lever i huvudhår och hårbotten hos människa. Huvudlusen kan förökas bara hos människa. Den kan inte flyga och inte hoppa. Huvudlusen lämnar inte frivilligt värmen i hårbotten. Utan­för värmen i håret överlever den dock upp till ett dygn. Smittspridning sker lätt vid nära kontakt hår mot hår. Löss kan också spridas via mössor ridhjälmar, kammar och liknande.

Huvudlusen kan vara svår att upptäcka. Däremot ser man ganska lätt äggen, som kallas gnetter. Dessa är ca 0,5 mm stora, ovala och gulvita till färgen, och de sitter fästade vid huvudhåren, oftast vid öronen. Gnet­terna är mycket svåra att lossa från hårfästet. Ur gnetterna utvecklas efter 1-2 veckor en larv. Denna är svår att upptäcka. Den livnär sig genom att suga blod, klåda uppstår då. Efter ungefär 10 dagar har larven utvecklats till en ny huvudlus som sedan bildar nya gnetter.

 Läs hela informationen från rektor och skolsköterska!
 Klicka på dokument i relaterade informationsmodul till höger.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Viktig information