Förskolor A- Ö, kommunala och fristående

Flickor

I Sigtuna kommun, arbetar vi sedan länge med det livslånga lärandet en process som börjar redan hos det lilla barnet och löper vidare som en röd tråd i verksamheterna, från förskolan upp i grundskolan.

I en gemensam samsyn om mål och riktlinjer för verksamheterna, har våra politiker enats om ett skolutvecklingsporgram: "Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige". 

Utdrag ur Skolutvecklingsprogrammet:
 

  • Alla barn och elever når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter
  • Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
  • Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation