Finska språket i förskolan

Bild av finsk flagga

Sigtuna kommun är ett förvaltningsområde för finska språket. En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010.

Detta innebär att enskilda ska kunna använda finska i kontakt med myndigheter och att föräldrar som så önskar har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska.

Du som är intresserad av tvåspråkig finsk verksamhet är välkommen att lämna in din intresseanmälan till verksamhetshandläggare.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation