Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2018-03-09

2018-03-09

Anslag/Bevis

Organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-03-09

Datum för anslags uppsättande: 2018-03-09

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2018-03-09

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan