Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05

2018-02-05

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-05 §§ 5-9

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-05

Datum för anslags nedtagande: 2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan