Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08

2018-01-08

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-01-08 §§ 1-4

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-08

Datum för anslags nedtagande: 2018-01-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan